Design Thinking dla firm

21 czerwca 2019

Design thinking w CSR


Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowało infografikę poświęconą wykorzystaniu metody design thinking w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Materiał obrazuje proces i narzędzia wspierające biznes w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań tam, gdzie styka się on z wyzwaniami społecznymi czy ekologicznymi.

Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografika-design-thinking-csr/