Design Thinking dla firm

21 stycznia 2019

Teraz Polska | Daniel Porada


Daniel Porada | ukończył Liceum Plastyczne w Rzeszowie, a następnie studia na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w Pracowni Plakatu u prof. P. Kunce. Po studiach pracował w branży reklamowej, gdzie stworzył dużo ciekawych projektów artystycznych, m.in.: plakat do filmu "Katyń" Andrzeja Wajdy. Niemniej jednak działając w tej branży, zwrócił się w kierunku malarstwa, które od dawna było jego pasją | Daniel Porada 

Daniel Porada, Dama z gronostajem 2017, olej na płótnie

Blaise (Błażej) Pascal


"Był raz człowiek, który mając lat dwanaście z kresek i kółek wyczarował matematykę; który mając szesnaście - ułożył traktat o stożkach najbardziej uczony ze wszystkich, jakie były znane od czasów starożytnych; który mając dziewiętnaście - sprowadził do działania maszyny umiejętność czysto rozumową; który mając lat dwadzieścia trzy - ustalił fakt ciężaru powietrza i unicestwił jeden z wielkich błędów dawnej fizyki: który w latach, w których inni zaczynają się niejako rodzić, przebiegłszy przez cały krąg ludzkich umiejętności dostrzegł ich nicość i zwrócił swoją myśl ku religii; który od tej chwili aż do śmierci w trzydziestym dziewiątym roku życia - zawsze cierpiący i słaby - utrwalił język Bossueta i Racine'a, dając w nim wzory zarówno doskonałej ironii, jak i najmocniej przekonującej argumentacji; który wreszcie - w krótkich przerwach między cierpieniem a cierpieniem - rozwiązał dla rozrywki jedno z najbardziej zawiłych zagadnień geometrii i rzucił na papier myśli tyleż Boże co człowiecze. Ten druzgocący geniusz zwał się Błażej Pascal".