Design Thinking dla firm

23 kwietnia 2018

What is a Storyboard?


| storyboards are illustrations that represent shots that ultimately represent a story | basically, it’s a sequential art, where images are arrayed together to visualize the story | this method came from the motion picture production | The Walt Disney studio is credited with popularising storyboards, using sketches of frames since the 1920s. Storyboards allow them to build the world of the film before they actually build it |

https://uxplanet.org/storyboarding-in-ux-design-b9d2e18e5fab

20 kwietnia 2018

Does Your Body Language Convey Confidence?


| if you want people at work to trust and respect you, regardless of your title or authority, pay attention to your body language | wow you stand, sit, and speak all affect whether people are open to being influenced by you | for example, standing up straight with your shoulders back helps you come across as confident and commanding, while slouching and looking down at your feet have the opposite effect | when meeting with someone you don’t know well, keep your arms uncrossed, your hands by your sides, and your torso open and pointed at the other person. | this sends the message that you are open and trustworthy | and try pitching your voice a little lower than you normally would, to connote power | this can counteract the effect of nervousness, which tends to push the tone of your voice higher |

https://hbr.org/2018/02/how-to-increase-your-influence-at-work?utm_medium=email&utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=mtod&referral=00203&deliveryName=DM4314

fot. lok fung/getty images

14 kwietnia 2018

Teraz Polska_Kamil Łabanowicz, Bogusław Parucha, Parys Cybulski_audi


| audi | teraz bardziej wracamy do funkcji i odbiegamy od formy, dlatego że w dzisiejszych czasach jest duże zapotrzebowanie na funkcje. Nie znaczy to, że formy nie ma, jej już się po prostu nauczyliśmy | samochody elektryczne i autonomiczne to jest funkcja, my musimy opakować je atrakcyjną formą. Ta forma musi być wyraźnie widoczna na ulicy, musi „sprzedawać” te samochody | nie musimy wymyślać i tworzyć funkcji na nowo. Ona pozostaje taka sama, inna może być forma, bo technologia pozwala na zupełnie inny sposób zrobienia tej samej rzeczy | najważniejsze są proporcje, od nich zaczynamy | ważne, żeby samochód móc wytłumaczyć jednym zdaniem. Jeśli jego wyjątkowość jesteśmy w stanie opisać paroma słowami, wtedy możemy pójść bardziej w szczegóły | kamil łabanowicz_bogusław parucha_parys cybulski | audi |

http://natemat.pl/235435,jak-sie-tworzy-samochod-projektanci-o-kulisach-swojej-pracy

13 kwietnia 2018

How to Win Over a Boss Who Just Doesn’t Seem to Like You?


| most people have had a boss they struggled to get along with | maybe the manager didn’t seem to trust you or wasn’t impressed with your performance | while you may be tempted to blame the situation on your difficult boss, most often a mismatch like this happens when expectations aren’t aligned | get the relationship back on track by clarifying what your boss expects from you. Ask direct questions like, “What are your priorities for me?” and “What criteria should I take into account when making decisions?” And find out how your boss prefers to work with you, including how often you two should meet and when they expect you to be reachable by email and phone. Knowing these expectations now could save you headaches in the future |

https://hbr.org/2017/12/how-to-win-over-a-boss-who-just-doesnt-seem-to-like-you?utm_medium=email&utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=mtod&referral=00203&deliveryName=DM4093

10 kwietnia 2018

CRASH Mondays № 14: Customer Experience


| Customer Experience, to suma wszystkich przeżyć, doświadczeń, emocji jakie ma Klient w kontakcie z daną marką czy produktem | budowanie pozytywnych doświadczeń Klienta nie jest jednak takie proste | strategia działań w CEM (Customer Experience Marketing) obejmuje budowanie zaangażowania wśród pracowników i ich stałe uświadamianie w zakresie pro-klienckiej postawy, tworzenie wiarygodnej marki, tworzenie mapy podróży Klienta (Customer Journey), a wreszcie pomiar efektów | w takie działania powinna być zaangażowana cała firma | na ostatnim spotkaniu CRASH Mondays poruszano niektóre z aspektów tych działań w zderzeniu z teorią i praktyką | prelegenci: Krzysztof Ożóg || Fuzers Service Design | Anna Ledwoń || More Bananas | Kasia Brożyna | Jan Binczyk || G2A.COM |

9 kwietnia 2018

What Is Validation?


| is the process of gathering evidence and learning around business ideas through experimentation and user testing, in order to make faster, informed, de-risked decisions | STEP 1 - define your focus, what are we validating? | STEP 2 - map out your assumptions, prioritize the most critical ones and convert them into hypothesis ready to be tested | STEP 3 - choose and design the relevant experiments to test your hypothese |

https://www.boardofinnovation.com/validation-prototyping-testing/?utm_campaign=Newsletter%20Subscription%20Campaign&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=61943396&_hsenc=p2ANqtz-9E-6uSQZ8ttcx9m4Cc9mPX-8bR8PTyRs1RPyNoz0SW8d9gHJbei3c7MPIwvhC_jUps7-l-iO5n1xcCBXvVcvf5driF_Q&_hsmi=61943396

6 kwietnia 2018

What Is The Impact of a CEO on The Design Thinking Process?


| CEOs are the role models inside of an organization. If they are open-minded about innovation and communicate the importance of ideas inside micro-communities, people are going to come forward and share their thoughts, how to make things more efficient, or share ideas in a whole new way | the best possibility is for when they can also run the innovation challenges themselves | a crucial point is to find the needed resources to move forward in the innovation process | "true innovators will find a way to work with whatever few resources they have" |

5 kwietnia 2018

Czy ko-kreacja to metoda rozwoju firmy?


| ko-kreacja to metoda tworzenia silnych zespołów, które wspólnie tworzą wartość | jest to pomoc w zmianie dotychczasowego sposobu pracy poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowego procesu | ko-kreacja to tworzenie wartości z klientem, czyli „z naszym użytkownikiem, ale nadal dla niego” | w czasie warsztatów grupa musi podzielić się zadaniami i nauczyć się wspólnie rozwiązywać problemy | efekt? Na otwarciu IKEA Lublin pojawiło się ponad 20 tysięcy osób |

https://fuzers.com/pl/realizacje/ko-kreacja-otwarcie-nowego-sklepu-ikea-lublinie/

4 kwietnia 2018

How Can You Spread Design Thinking in Large Organizations?


| don’t waste time with non-believers, you will never reach everyone | focus investments into projects that are staffed to succeed | start small, but be bold | finding your own path takes time and experimentation | embrace and support your first followers; they will make the movement with you |

https://medium.com/@idean/spreading-design-thinking-in-large-organizations-8927d5f633f

1 kwietnia 2018

Teraz Polska_Ania Orska


| tworzy biżuterię z charakterem | surowość form, szorstkość faktur i odmienna idea, stoją za każdą kolekcją, oddają temperament marki | ona sama w sobie tworzy kreację | jest niepokorna, różnorodna i nieprzewidywalna | nie boi się eksperymentów, wciąż poszukuje | specyficzne wzornictwo jest dla odważnych osób, poszukujących oryginalnej formy stylu | każdy egzemplarz ma indywidualny charakter, to zasługa ręcznego wykonania oraz sięgania po osobliwe, często niepowtarzalne materiały | autorskie projekty są doceniane przez światową prasę modową, z włoskim Vogue Accessory i niemieckim Vogue na czele | ania orska |

fot. forbes