Design Thinking dla firm

27 marca 2018

Trzy kartki spięte spinaczem


Bank Millenium jest dobrym przykładem aplikacji metody Design Thinking w usługach bankowych. Ale czy spięte spinaczem trzy kartki papieru mogą przekonać sceptyków do stosowania tego typu narzędzia w firmach, które i tak sprawnie funkcjonują? http://www.finanse.egospodarka.pl/137111,Tajemniczy-klienci-ocenili-placowki-bankowe-Wyniki-zaskakuja,1,63,1.html

Magdalena Macko - autorka pomysłu - wyjaśnia, że "wynikiem nie są trzy kartki, tylko model prowadzenia rozmowy wsparty narzędziami Design Thinking. Projektowanie nie dotyczyło tylko i wyłącznie narzędzi. Najpierw wiedzieliśmy jak taka rozmowa powinna przebiegać, a potem potrzebowaliśmy narzędzia, żeby 3500 osobom można było je wytłumaczyć i wdrożyć to rozwiązanie. Mamy ludzi z pewnymi nawykami, musimy trafić do ich głów, do ich serc i powiedzieć: słuchajcie dzięki tym narzędziom będzie lepiej. Pracownicy mają różne obawy z tym związane. Na początku robi się szkolenie, a potem jest długa praca na postawach, obserwacja jak pracownicy z tego korzystają, więc też nie możemy powiedzieć, że rozwiązanie jest zaimplementowane. Bywają w człowieku emocje negatywne i trzeba to wziąć pod uwagę, jak się projektuje tego typu procesy. One muszą być na tyle proste, na tyle szybko eliminujące elementy związane z naszymi wewnętrznymi emocjami, żeby ludzie byli w stanie według tych modeli pracować".
http://wzorowe.innpoland.pl/130563,jak-wdrazano-design-thinking-w-banku-millennium-rozmowa-z-magdalena-macko-dyrek