Design Thinking dla firm

12 lutego 2018

Teraz Polska_Inżynier


| od dziecka fascynowały go urządzenia techniczne, a zwłaszcza ogromne parowozy. Zawsze chciał budować takie maszyny | w 1992 roku, po ukończeniu szkoły średniej, starał się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. Został przyjęty, ale na wydział... Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | studiował na sztandarowym dla tego wydziału kierunku - Mechanika i Budowa Maszyn | po pięciu latach nauki uzyskał dyplom i rozpoczął poszukiwanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie: inżyniera-mechanika | w końcu znalazł pracę jako informatyk | pozostała mu dziecięca fascynacja dużymi maszynami, koleją i fabrykami | wielki przemysł dookoła zanikał, a on był biernym obserwatorem tych przygnębiających zmian - swoistego upadku inżynierii technicznej |