Design Thinking dla firm

28 stycznia 2018

Na czym polega filozofia stoicka, i czy można ją stosować w biznesie?


| przeszkody to okazje do rozwoju | odbiór świata dyktuje nasze zachowania | niezbędne jest akceptowanie rzeczy, na które nie mamy wpływu | to, jak robisz „cokolwiek” pokazuje, jak robisz wszystko | pogódź się ze swoim losem | ryan holiday |

R. Holiday, [2012], Przeszkoda czy wyzwanie? Stoicka sztuka przekuwania problemów w sukcesy, Wydawnictwo Onepress, Gliwice.