Design Thinking dla firm

12 stycznia 2018

Manifest Design Thinking in Poland


1. Spraw, by inni Cię zrozumieli. Takie postępowanie jest lepsze od skłonienia ludzi do pamiętania, gdyż zrozumienie jest lepsze od zapamiętywania.
2. Czasem będzie trzeba coś komuś przypomnieć, innym razem — doradzić. Niektórzy nie robią rzeczy, które dojrzały już do zrobienia, gdyż nie dostrzegają tego faktu — przyjazna porada powinna im pomóc dostrzec zalety przystąpienia do działania.
3. Jedną z najważniejszych cech umysłu jest to, że jest on w stanie zrozumieć istotne rzeczy. Brak świadomości tego faktu sprawia, że liczne sukcesy pozostają niezauważone.
4. Pozwól, by człowiek dysponujący spostrzeżeniami dzielił się nimi, a ktoś pozbawiony takiej wiedzy starał się ją znaleźć — niech pierwsza z tych osób postępuje ostrożnie, a druga dyskretnie, a nadarzy się okazja, by przekazać dalej wiedzę. Taka subtelność jest konieczna, gdy w grę wchodzą interesy osoby przekazującej rezultaty swoich obserwacji.
5. Jeżeli to nie wystarczy, okaż takt i bądź bardziej bezpośredni: kiedy usłyszysz „nie”, postaraj się umiejętnie osiągnąć „tak”, gdyż często bywa tak, że czegoś nie udaje się uzyskać tylko dlatego, że nikt nie podjął stosownych prób.

B. Gracian, [2015]. Sztuka roztropności, Wydawnictwo Helion, Gliwice, s. 99-100.