Design Thinking dla firm

4 stycznia 2018

Czy ko-kreacja to metoda rozwoju firmy?


| ko-kreacja to metoda tworzenia silnych zespołów, które wspólnie tworzą wartość | jest to pomoc w zmianie dotychczasowego sposobu pracy poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowego procesu | ko-kreacja to tworzenie wartości z klientem, czyli „z naszym użytkownikiem, ale nadal dla niego” | w czasie warsztatów grupa musi podzielić się zadaniami i nauczyć się wspólnie rozwiązywać problemy | efekt? Na otwarciu IKEA Lublin pojawiło się ponad 20 tysięcy osób |

https://fuzers.com/pl/realizacje/ko-kreacja-otwarcie-nowego-sklepu-ikea-lublinie/