Design Thinking dla firm

12 stycznia 2018

Co tu się odjaniepawla?


| najciekawsze słowa 2017 roku | neologizm dwudzionek, który ma zastąpić weekend | wyraz XD w komunikacji pisanej, także element języka mówionego, zapisywany w zgłoszeniach również jako iksde | ogarnąć/ogarniać, ogar, nieogar | RIGCZ – rozum i godność człowieka | smartwica, zapisywana także jako smartfica – kolejna nazwa chorobliwego uzależnienia od telefonu komórkowego | czasownik odjaniepawlić/odjaniepawlać (się) w znaczeniu „zdarzyć się niespodziewanie” | wśród metafor leksykalnych rzeczownik pocisk i pokrewny czasownik pocisnąć kogoś. Pocisk to cięta riposta lub wypowiedź pogrążająca przeciwnika |