Design Thinking dla firm

29 listopada 2017

Co ogranicza naszą kreatywność

| oszczędność poznawcza | wyuczona bezradność | poczucie wpływu | efekt zakotwiczenia | klątwa wiedzy |

http://klosinski.net/piec-rzeczy-ktore-ograniczaja-nasza-kreatywnosc/