Design Thinking dla firm

31 stycznia 2017

Design Thinking dla firm


W procesie zarządzania innowacjami istnieje znaczna liczba narzędzi oraz wskaźników wspierających ocenę zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. Jednocześnie pojawiają się problemy, które dotyczą ich skuteczności i wpływu na rezultaty działalności innowacyjnej. 

Według najnowszego badania IMP3rove (Europejskiej Organizacji Badania Zdolności Innowacyjnej Przedsiębiorstw) wynika, że w innowacjach stale pojawiają sie  nowe metody. Rośnie także zainteresowanie Design Thinking, szczególnie w sferze osiągania finansowych i pozafinansowych rezultatów z działalności innowacyjnej. Widać to szczególnie w takich obszarach, jak poprawa wizerunku firmy, zmiana doświadczenia klientów, wzrost sprzedaży produktów/usług, wdrożenie innowacji technologicznych na rynek, redukcja czasu potrzebnego do osiągnięcia zysku. 


Przedstawione badanie wykazało także pewne ograniczania, zwłaszcza w obszarze aplikacji Design Thinking do firm. Okazuje się, że DT nadal pozostaje na etapie warsztatów bez związku ze strategią firmy oraz rozwojem dodatkowych kompetencji wśród pracowników. Brakuje powiązania metody z systemem zarządzania innowacjami. Brakuje też specjalistów odpowiedzialnych za wdrożenie metody do firmy.

W raporcie wskazano również na brak wyszkolonych trenerów, którzy potrafiliby łączyć praktykę Design Thinking z działalnością firmy.

18 stycznia 2017

9 stycznia 2017

Projekt innowacyjny


Projekt innowacyjny, to coś nowego w innowacjach ...