19 czerwca 2017

Dobry gust i smak

Wyjątkowo dobry gust. Dobry smak można rozwijać podobnie jak pomysłowość.


Doskonałe zrozumienie jest czynnikiem potęgującym apetyt pragnień, a tym samym radość z posiadania.

Wzniosłość czyjegoś gustu ujawnia rozmiary talentu tej osoby. Tylko wyjątkowy obiekt zdoła zadowolić wybitny umysł; podobnie jak duże kęsy pozwalają zaspokoić duży apetyt, tak i podniosłe zagadnienia przeznaczone są dla szczególn osób. 
Wyrobiony gust napełnia bojaźnią nawet najbardziej wzniosły materiał, a ten absolutnie doskonały traci swoją pewność siebie. Wyjątkowe zdolności spotyka się rzadko, warto więc oszczędzać uznanie. Gust można rozwijać dzięki obcowaniu z innymi ludźmi, a zyskuje się go poprzez ciągłe używanie: natrafienie na kogoś obdarzonego doskonałym smakiem to wyjątkowo szczęśliwy traf.

Nie należy jednak wyrabiać sobie nawyku podchodzenia do wszystkiego z niechęcią. Takie zachowanie jest przejawem głupiego posunięcia się do skrajności, a staje się podwójnie obrzydliwe, jeżeli jest tylko pozą, a nie naturalnym usposobieniem. Niektórzy chcieliby, żeby Bóg stworzył jeszcze jeden świat i odmienną doskonałość, zaspokajając w ten sposób ich wygórowane wyobrażenia.

B. Gracian, [2015]. Sztuka roztropności, Wydawnictwo Helion, Gliwice, s. 96-97

8 marca 2017

Równowaga w działaniu

Unikaj braku równowagi oraz niekonsekwencji w swoich czynach: nieważne, czy miałyby one wynikać z Twoich skłonności, czy też byłyby wynikiem świadomego wyboru. Człowiek obdarzony rozsądkiem zawsze zachowuje się jednakowo we wszystkich obszarach doskonałości, gdyż takie postępowanie jest oznaką inteligencji, a odejście od tej zasady może wynikać jedynie z wymogów konkretnej sytuacji. Tam, gdzie w grę wchodzi zdrowy rozsądek, różnorodność jest czymś niepożądanym. Niektórzy ludzie zmieniają się każdego dnia; są niekonsekwentni w swoim rozumowaniu, nieustannym przekształceniom podlega też ich wola oraz towarzysząca im przychylność losu. Odrzucają dziś to, co zaakceptowali wczoraj, wiecznie podkopując własną reputację i dyskredytując cudze opinie na własny temat.

B. Gracian, [2015]. Sztuka roztropności, Wydawnictwo Helion, Gliwice, s. 102.

2 marca 2017

Rekrutacja personelu


"Działaj, korzystając z właściwych narzędzi. Niektórzy pragną, by przeciętność wykorzystywanych przez nich narzędzi stanowiła dowód wyjątkowej subtelności ich umysłów. Ten niebezpieczny sposób szukania satysfakcji zasługuje na surową karę. Wartość ministra nigdy nie umniejsza wielkości jego przełożonego. Jest całkiem inaczej — uznanie związane z sukcesem kierowane jest pod adresem zwierzchnika, podobny proces zachodzi też podczas szukania winnego porażki. Rozgłos zawsze skupia się na przełożonych. Nie oznajmia on nigdy: „Ta osoba ma dobrych lub złych ministrów”, głosi natomiast: „Ta osoba dobrze lub źle dobrała podwładnych”. Dokonuj selekcji swoich ludzi i poddawaj ich próbom, gdyż to od nich będzie zależała nieśmiertelność Twojej reputacji."

B. Gracian, [2015]. Sztuka roztropności, Wydawnictwo Helion, Gliwice, s. 94.

27 lutego 2017

Osoba pełna zdecydowania

"Kiepska realizacja planu jest mniej szkodliwa niż niezdecydowanie. Jeśli coś znajduje się w ruchu, sprawy pogarszają się w mniejszym stopniu niż wtedy, kiedy wszystko stoi w miejscu. Nie brakuje na świecie niezdecydowanych ludzi, których ktoś musi pchnąć do działania. Takie osoby prawidłowo oceniają sytuację, więc ich niezdecydowanie niejednokrotnie wynika nie tyle z wewnętrznego rozdarcia, ile z bezwładu. 

Piętrzenie trudności traktowane jest często jako przejaw pomysłowości, choć jeszcze bardziej kreatywne jest wynajdowanie dróg pozwalających ominąć problemy. Inne osoby obdarzone wspaniałym i stanowczym osądem nie pozwalają, by coś je powstrzymało. Tacy ludzie urodzili się do wielkich zadań, ponieważ dzięki sprawnemu rozumowaniu mogą bezzwłocznie przechodzić do działania i odnosić sukcesy. Wszystko zostaje natychmiast doprowadzone do końca, a kiedy ktoś taki upora się już z jednym światem, ma jeszcze czas, by zająć się kolejnym. Gdy takim ludziom sprzyja los, z wielką pewnością siebie podejmują dalsze działania".

B. Gracian, [2015]. Sztuka roztropności, Wydawnictwo Helion, Gliwice, s. 102

31 stycznia 2017

Design Thinking dla firm


W procesie zarządzania innowacjami istnieje znaczna liczba narzędzi oraz wskaźników wspierających ocenę zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. Jednocześnie pojawiają się problemy, które dotyczą ich skuteczności i wpływu na rezultaty działalności innowacyjnej. 

Według najnowszego badania IMP3rove (Europejskiej Organizacji Badania Zdolności Innowacyjnej Przedsiębiorstw) wynika, że w innowacjach stale pojawiają sie  nowe metody. Rośnie także zainteresowanie Design Thinking, szczególnie w sferze osiągania finansowych i pozafinansowych rezultatów z działalności innowacyjnej. Widać to szczególnie w takich obszarach, jak poprawa wizerunku firmy, zmiana doświadczenia klientów, wzrost sprzedaży produktów/usług, wdrożenie innowacji technologicznych na rynek, redukcja czasu potrzebnego do osiągnięcia zysku. 


Przedstawione badanie wykazało także pewne ograniczania, zwłaszcza w obszarze aplikacji Design Thinking do firm. Okazuje się, że DT nadal pozostaje na etapie warsztatów bez związku ze strategią firmy oraz rozwojem dodatkowych kompetencji wśród pracowników. Brakuje powiązania metody z systemem zarządzania innowacjami. Brakuje też specjalistów odpowiedzialnych za wdrożenie metody do firmy.

W raporcie wskazano również na brak wyszkolonych trenerów, którzy potrafiliby łączyć praktykę Design Thinking z działalnością firmy.