Design Thinking dla firm

9 listopada 2016

Wyniki projektu


Rezultaty i korzyści projektu są często możliwe do osiagnięcia dopiero po jego zakończeniu, dlatego w czasie realizacji projektu łatwo można skoncentrować się wyłącznie na wytwarzaniu produktów. Powiązanie wyników z korzyściami powinno być każdorazowo określone we wszystkich etapach realizacji projektu oraz przez wszystkie zaangażowane strony tak, aby nie zgubić pierwotnego znaczenia projektu.