Design Thinking dla firm

4 listopada 2016

"Upraszczaj"

Simple Stick symbolizuje nadrzędną wartość w tworzeniu innowacji. Czasami służy jako źródło inspiracji, a innym razem pełni funkcję oceny projektu. Przypomina o roli jaką nowy produkt ma odegrać w przyszłości. Prostota może być siłą napędową każdej firmy. Może przynieść sukces, umożliwia przeprowadzenie rewolucji. Ale skoro prostota jest ewidentna i lukratywna, to dlaczego firmy nie stosują jej w praktyce? Odpowiedź jest bardzo prosta: nie jest to łatwe. 

Prostoty nie można dodać do istniejącej struktury. Nie jest też systemem operacyjnym, który można zainstalować w firmie. Nie można jej właczyć lub wyłączyć.

Prostota znajduje się w rękach każdego człowieka. Potrzebuje "bohatera", który broni jej zasad, potrafi o nią walczyć. Ludzie wolą prostotę. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy, którzy rozumieją i wykorzystują ten fakt, odnoszą większe sukcesy, niż ci, którzy nie stosują nowej idei w praktyce.

Firma Simon jest przykładem projektowania i upowszechniania produktów według omawianej zasady. Jej produkty graficzne odpowiadają na potrzeby klientów. Simon myśli obrazami, myśli zakodowanymi w grafice informacjami. Myśli po ludzku.