Design Thinking dla firm

16 listopada 2016

Grafika


Gaspard Ollagnon jest autorem nowoczesnej grafiki, która żyje. Porusza się w przestrzeni, a pojedyncze elementy próbują nawiązać wizualny kontakt  z odbiorcą.