Design Thinking dla firm

17 listopada 2016

16 listopada 2016

Grafika


Gaspard Ollagnon jest autorem nowoczesnej grafiki, która żyje. Porusza się w przestrzeni, a pojedyncze elementy próbują nawiązać wizualny kontakt  z odbiorcą.

9 listopada 2016

Wyniki projektu


Rezultaty i korzyści projektu są często możliwe do osiagnięcia dopiero po jego zakończeniu, dlatego w czasie realizacji projektu łatwo można skoncentrować się wyłącznie na wytwarzaniu produktów. Powiązanie wyników z korzyściami powinno być każdorazowo określone we wszystkich etapach realizacji projektu oraz przez wszystkie zaangażowane strony tak, aby nie zgubić pierwotnego znaczenia projektu.

4 listopada 2016

"Upraszczaj"

Simple Stick symbolizuje nadrzędną wartość w tworzeniu innowacji. Czasami służy jako źródło inspiracji, a innym razem pełni funkcję oceny projektu. Przypomina o roli jaką nowy produkt ma odegrać w przyszłości. Prostota może być siłą napędową każdej firmy. Może przynieść sukces, umożliwia przeprowadzenie rewolucji. Ale skoro prostota jest ewidentna i lukratywna, to dlaczego firmy nie stosują jej w praktyce? Odpowiedź jest bardzo prosta: nie jest to łatwe. 

Prostoty nie można dodać do istniejącej struktury. Nie jest też systemem operacyjnym, który można zainstalować w firmie. Nie można jej właczyć lub wyłączyć.