Design Thinking dla firm

26 lipca 2016

17 lipca 2016

Innowacja produktu


Pierwsze skojarzenie z innowacją dotyczy produktu. Jego oryginalność, unikalność i funkcjonalność decyduje o rynkowym powodzeniu. Dlatego nadal pozostaje Nam (twórcom innowacji) problem, w jaki sposób informować klientów o innowacyjności nowego produktu.

13 lipca 2016

Proces innowacji


Dyskusja na temat procesu innowacji jest tak stara jak innowacja. Mówi się o innowacji liniowej i nieliniowej, pchanej lub ciągnionej. Procesie ze sprzężeniem lub z nieregularnym przebiegiem. Tymczasem "ojciec" innowacji J. Schumpeter prawie 100 lat temu opisał innowację jako proces, który składa się z trzech czynności - ideacji, innowacji oraz dyfuzji. 

YellowInn.pl


Pisanie o innowacjach nie jest łatwe, szczgólnie w środowisku, które jest pozbawione kreatywności
i pomysłowości.

12 lipca 2016

Odbiorca innowacji


W innowacjach ważną rolę odgrywa odbiorca. Bez "poinformowanego" klienta nie ma innowacji. Bez przekonania odbiorcy nie należy spodziewać się, że oryginalny produkt odniesie sukces.

Przełom w myśleniu


Przełomowe myślenie tworzy mozaikę kolorów, cieni i załamań światła, które na pierwszy rzut oka nie pasują do siebie. Uporządkowanie skojarzeń poprzez dodanie znaczenia buduje ... ideę, nowy pomysł.