Design Thinking dla firm

19 maja 2016

Sposób rozumienia innowacji

Nawet nie jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób definiowanie innowacji wpływa na całokształt spraw związanych z działalnością innowacyjną. Tymczasem okazuje się, że każdy specjalista inaczej rozumie to pojęcie. Różna interpretacja znaczenia nowości wpływa na działalność B+R, strategię innowacji oraz efektywność procesu innowacji. Nick Skillicior autor portalu ideatovalue zadał innowatorom trzy pytania: co to jest innowacja, jakie błędy popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach oraz jak zmieniać sposób rozmowy na jej temat? Wszystkie odpowiedzi były zaskakujące ...

Definicja innowacji Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach? Jak zmienić sposób rozmowy na temat innowacji w firmie?
Przekształcenie pomysłu w rozwiązanie, które przyniesie wartość dla klientów. Wymyślenie czegoś nowego nie jest trudne, ale najważniejszym problemem pozostaje wdrożenie nowego pomysłu na rynek.
Przedsiębiorstwa często widzą innowacje tylko przez pryzmat własnej wewnętrznej działalności. Jeżeli klient nie otrzyma jasno sprecyzowanych korzyści nie zakupi nowego produktu.
Należy patrzeć na każdy nowy pomysł i nowy produkt z perspektywy klienta.
Zastosowanie nowych idei, które są oryginalne i użyteczne. Kreatywność, zdolność tworzenia nowych i praktycznych idei, które jeżeli nie będą wdrożone, to na zawsze pozostaną pomysłami. Myślenie o innowacji w kategorii produktu i technologii. Innowacja ma większe znaczenie niż produkt i platforma technologii.
Innowację należy odnieść do organizacji i sposobu zarządzania. Najwięksi innowatorzy nie wynaleźli innowacji, oni tworzyli nowy przemysł.
Zmienić konwersację? W nowych przedsiębiorstwach pozwólmy ludziom rozmawiać. Rozmowa oznacza komunikację.
Mówienie pracownikom, żeby byli bardziej innowacyjni nie ma sensu. Z kolei rozmowa na temat poprawy funkcjonowania zawsze odniesie pozytywny skutek.
Musi być odpowiednia.
Znajdujemy się w czasie bezprecedensowych zmian. To co przyniosło organizacji sukces w przeszłości nie koniecznie musi przynieść korzyści w przyszłości.
Przedsiębiorstwa powinny adaptować się i rozwijać do nowej rzeczywistości.
Największym błędem popełnianym przez organizacje jest szukanie pomysłów w otoczeniu firmy.
Wszyscy mają własne opinie na temat wprowadzania nowych idei. Tymczasem, większość tych pomysłów nie można zrealizować.
Organizacje zamiast gromadzić nowe idee powinny zająć się ich oceną, zwłaszcza od strony negatywnych skutków.
Z punktu widzenia rezultatów należy przede wszystkim zadawać pytania, a nie rozwiązywać problemy. Poprzez zadawanie abstrakcyjnych pytań powstaje wokół idei hałas, który zmniejsza prawdopodobieństwo porażki.
W rozmowie o innowacjach nie chodzi o wyjście poza własną skrzynkę (box), ale uświadomienie sobie i organizacji, że siedzimy w złej skrzynce.

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/