Design Thinking dla firm

24 maja 2016

Sposób rozumienia innowacji - część 2

Nigdy definiowanie problemy nie było aż tak trudne. Czy na pewno definicja ma znaczenie w innowacjach? Okazuje się, że tak. Na podstawie definicji możemy kształtować rzeczywistość. Możemy rozmawiać wspólnym językiem .... 

Definicja innowacji Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach? W jaki sposób można zmienić tok rozmowy na temat innowacji?
Wielki pomysł, skutecznie zrealizowany, i zakomunikowany otoczeniu firmy w sposób intuicyjny oraz wyjątkowy, z naciskiem na podkreślenie rangi odkrycia. Należy przestać myśleć o innowacjach jako przełomowych produktach, szczególnie w czasie dyskusji w firmie.
W projektach należy zachować balans między małymi i dużymi ideami.
Trzeba zainwestować w długoterminową kulturę organizacyjną firmy. Strategia jest ważna, ale bez kultury, w której istotną rolę odgrywają wartości, nie można tworzyć innowacji.
Z kultury wynikają małe, nieświadome decyzje w innowacjach. Duże projekty potrzebują czasu, komunikacji, współpracy i wielokrotnych błędów. Z kolei doskonalenie istniejących produktów wymaga podejmowania decyzji.
Oferowanie nowych produktów, usług, procesów lub doświadczeń według innowacyjnych modeli biznesowych dla nowych klientów.    W dyskusjach, brakuje przedsiębiorstwom skupienia głównej uwagi na innowacjach. Pomimo doświadczenia oraz konkurencji, nie potrafimy rzeczowo rozmawiać na temat innowacji. Podstawowym pytaniem jakie powinniśmy sobie zadać na początku procesu innowacji jest ustalenie korzyści z innowacji. Po co zamierzamy tworzyć innowacje? Nie można akceptować status qou w innowacjach. Jeżeli w pracy zaakceptujemy ten stan, to nie możemy liczyć na jakiekolwiek zmiany. George Bernard Show powiedział: „rozsądny człowiek przystosowuje się do świata, a nierozsądny próbuje dostosować świat do siebie”.
Wprowadzenie nowego produktu lub nowej usługi, która przyniesie wartość organizacji. Przedsiębiorstwa często mylą dwa pojęcia w innowacjach. Inwencję z innowacją. To są różne rzeczy. Przedsiębiorstwa powinny uważnie słuchać swoich konsumentów i klientów.
Innowacja powinna być definiowana w każdej organizacji indywidualnie, tak aby przekonać się, czy nasza innowacja wynika ze strategii firmy. Innowacja nie jest procesem generowania pomysłów. Obejmuje czynności od inspiracji do rezultatu. Jest to proces powtarzalny, wymagający stałego wzmacniania i doskonalenia. Najprostszym sposobem na usprawnienie innowacyjności w firmie jest ustalenie i wprowadzenie reguły: „co najmniej jedna innowacja w roku”. Tymczasem powtarzalna innowacja polega na jasnym połączeniu celów z systemem motywacyjnym przedsiębiorstwa.

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/