Design Thinking dla firm

29 maja 2016

Sposób rozumienia innowacji - część 3

Definiowanie innowacji nie powinno utrudniać procesu innowacji. Może w takim razie z przekonaniem powtarzać, że innowacja to proces ideacji, oceny, selekcji, rozwoju i wdrażania nowego lub udoskonalonego produktu, usługi lub programu ...

Definicja innowacji Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach? W jaki sposób można zmienić tok rozmowy na temat innowacji?
Najważniejszą zasadą innowacji jest znalezienie wartości. Przedsiębiorstwa mylą innowację z inwencją i próbują wyjaśnić innowacyjność, stosując retorykę nowego produktu. Jednocześnie firmy zapominają o tym, że dostarczają wartość, którą klienci muszą poznać. Traktowanie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie jako kluczowej, zmienia rozmowę … zmienia horyzont, perspektywę i nastawienie organizacji do innowacji.
Praca polegająca na dostarczaniu nowych rzeczy, nowym klientom na nowym rynku. Przedsiębiorstwa zajmują się kreatywnością zamiast innowacyjnością. Nie ma innowacji bez komercjalizacji. Proces polegający na odejściu od generowania pomysłów do komercjalizacji nowych produktów.
Kreatywność oznacza myślenie o czymś nowym. Innowacja polega na wprowadzeniu czegoś nowego. Wiele firm dużo mówi na temat innowacji ale nie inwestuje czasu, ludzi ani pieniędzy, aby tworzyć prototypy innowacji. Podział zasobów potrzebnych do rozwoju innowacji.
Zastosowanie kreatywnej idei w celu tworzenia wartości, zwykle poprzez wzrost zysku lub/oraz redukcję kosztów. Mylenie kreatywności, szczególnie tworzenia pomysłów, z innowacją. Zatrudniać więcej kobiet na stanowiskach związanych z innowacjami.
Nie ma potrzeby definiować innowacji. Przedsiębiorstwa zbyt dużo mówią o innowacjach. Tymczasem potrzebny jest powrót do fundamentów. Należy przestać mówić na temat innowacji. Istnieje potrzeba dostosowania przedsiębiorstw do współczesnych technologii i zmian.
Innowacja to coś co jest nowe, użyteczne i zaskakujące. Wywołuje zdziwienie. Bardzo ważną kwestią jest percepcja innowacji. Ustalenie środka ciężkości, który zapewnia rozwój firmie. Najprostszym wskaźnikiem zmiany jest liczba szkoleń pracowników z tematyki kreatywności i innowacji. Szkolenia można realizować z metod zarządzania pomysłami, innowacjami typu SIT i TRIZ. Ponadto, innowacje należy widzieć jako szczególne kompetencje w zakresie przywództwa i etyki.

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/


24 maja 2016

Sposób rozumienia innowacji - część 2

Nigdy definiowanie problemy nie było aż tak trudne. Czy na pewno definicja ma znaczenie w innowacjach? Okazuje się, że tak. Na podstawie definicji możemy kształtować rzeczywistość. Możemy rozmawiać wspólnym językiem .... 

Definicja innowacji Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach? W jaki sposób można zmienić tok rozmowy na temat innowacji?
Wielki pomysł, skutecznie zrealizowany, i zakomunikowany otoczeniu firmy w sposób intuicyjny oraz wyjątkowy, z naciskiem na podkreślenie rangi odkrycia. Należy przestać myśleć o innowacjach jako przełomowych produktach, szczególnie w czasie dyskusji w firmie.
W projektach należy zachować balans między małymi i dużymi ideami.
Trzeba zainwestować w długoterminową kulturę organizacyjną firmy. Strategia jest ważna, ale bez kultury, w której istotną rolę odgrywają wartości, nie można tworzyć innowacji.
Z kultury wynikają małe, nieświadome decyzje w innowacjach. Duże projekty potrzebują czasu, komunikacji, współpracy i wielokrotnych błędów. Z kolei doskonalenie istniejących produktów wymaga podejmowania decyzji.
Oferowanie nowych produktów, usług, procesów lub doświadczeń według innowacyjnych modeli biznesowych dla nowych klientów.    W dyskusjach, brakuje przedsiębiorstwom skupienia głównej uwagi na innowacjach. Pomimo doświadczenia oraz konkurencji, nie potrafimy rzeczowo rozmawiać na temat innowacji. Podstawowym pytaniem jakie powinniśmy sobie zadać na początku procesu innowacji jest ustalenie korzyści z innowacji. Po co zamierzamy tworzyć innowacje? Nie można akceptować status qou w innowacjach. Jeżeli w pracy zaakceptujemy ten stan, to nie możemy liczyć na jakiekolwiek zmiany. George Bernard Show powiedział: „rozsądny człowiek przystosowuje się do świata, a nierozsądny próbuje dostosować świat do siebie”.
Wprowadzenie nowego produktu lub nowej usługi, która przyniesie wartość organizacji. Przedsiębiorstwa często mylą dwa pojęcia w innowacjach. Inwencję z innowacją. To są różne rzeczy. Przedsiębiorstwa powinny uważnie słuchać swoich konsumentów i klientów.
Innowacja powinna być definiowana w każdej organizacji indywidualnie, tak aby przekonać się, czy nasza innowacja wynika ze strategii firmy. Innowacja nie jest procesem generowania pomysłów. Obejmuje czynności od inspiracji do rezultatu. Jest to proces powtarzalny, wymagający stałego wzmacniania i doskonalenia. Najprostszym sposobem na usprawnienie innowacyjności w firmie jest ustalenie i wprowadzenie reguły: „co najmniej jedna innowacja w roku”. Tymczasem powtarzalna innowacja polega na jasnym połączeniu celów z systemem motywacyjnym przedsiębiorstwa.

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/


19 maja 2016

Sposób rozumienia innowacji

Nawet nie jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób definiowanie innowacji wpływa na całokształt spraw związanych z działalnością innowacyjną. Tymczasem okazuje się, że każdy specjalista inaczej rozumie to pojęcie. Różna interpretacja znaczenia nowości wpływa na działalność B+R, strategię innowacji oraz efektywność procesu innowacji. Nick Skillicior autor portalu ideatovalue zadał innowatorom trzy pytania: co to jest innowacja, jakie błędy popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach oraz jak zmieniać sposób rozmowy na jej temat? Wszystkie odpowiedzi były zaskakujące ...

Definicja innowacji Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach? Jak zmienić sposób rozmowy na temat innowacji w firmie?
Przekształcenie pomysłu w rozwiązanie, które przyniesie wartość dla klientów. Wymyślenie czegoś nowego nie jest trudne, ale najważniejszym problemem pozostaje wdrożenie nowego pomysłu na rynek.
Przedsiębiorstwa często widzą innowacje tylko przez pryzmat własnej wewnętrznej działalności. Jeżeli klient nie otrzyma jasno sprecyzowanych korzyści nie zakupi nowego produktu.
Należy patrzeć na każdy nowy pomysł i nowy produkt z perspektywy klienta.
Zastosowanie nowych idei, które są oryginalne i użyteczne. Kreatywność, zdolność tworzenia nowych i praktycznych idei, które jeżeli nie będą wdrożone, to na zawsze pozostaną pomysłami. Myślenie o innowacji w kategorii produktu i technologii. Innowacja ma większe znaczenie niż produkt i platforma technologii.
Innowację należy odnieść do organizacji i sposobu zarządzania. Najwięksi innowatorzy nie wynaleźli innowacji, oni tworzyli nowy przemysł.
Zmienić konwersację? W nowych przedsiębiorstwach pozwólmy ludziom rozmawiać. Rozmowa oznacza komunikację.
Mówienie pracownikom, żeby byli bardziej innowacyjni nie ma sensu. Z kolei rozmowa na temat poprawy funkcjonowania zawsze odniesie pozytywny skutek.
Musi być odpowiednia.
Znajdujemy się w czasie bezprecedensowych zmian. To co przyniosło organizacji sukces w przeszłości nie koniecznie musi przynieść korzyści w przyszłości.
Przedsiębiorstwa powinny adaptować się i rozwijać do nowej rzeczywistości.
Największym błędem popełnianym przez organizacje jest szukanie pomysłów w otoczeniu firmy.
Wszyscy mają własne opinie na temat wprowadzania nowych idei. Tymczasem, większość tych pomysłów nie można zrealizować.
Organizacje zamiast gromadzić nowe idee powinny zająć się ich oceną, zwłaszcza od strony negatywnych skutków.
Z punktu widzenia rezultatów należy przede wszystkim zadawać pytania, a nie rozwiązywać problemy. Poprzez zadawanie abstrakcyjnych pytań powstaje wokół idei hałas, który zmniejsza prawdopodobieństwo porażki.
W rozmowie o innowacjach nie chodzi o wyjście poza własną skrzynkę (box), ale uświadomienie sobie i organizacji, że siedzimy w złej skrzynce.

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/

16 maja 2016

Powtarzalność innowacji

Jeden z najlepszych współczesnych autorów w dziedzinie innowacji Anthony J. James twierdzi, że organizacje równocześnie ze wzrostem innowacyjności mają duże problemy z powtarzalnością procesu. Okazuje się, że nawet jeżeli posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, to istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wprowadzenia na rynek kolejnej przełomowej zmiany, która cieszyłaby się uznaniem klientów.

W jaki sposób poprawić innowacyjność? Najlepszy sposób polega na zmianie podejścia, które polega na rozwijaniu świadomości, że innowacja to nie jest produkt. Innowacja to zmiana, która oznacza dostarczenie korzyści dla klientów. Nowość oznacza wartość przede wszystkim dla konsumentów. Bez ich pomocy nie można skutecznie wdrożyć innowacji. Innowacyjny produkt jest drobną częścią innowacji, reszta to usługi, które służą do jej wprowadzenia.