Design Thinking dla firm

29 lutego 2016

Zarządzanie projektami innowacyjnymi

 1. Diagnoza zdolności (gotowości) innowacyjnej przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę w etapie rozpoczynania procesu zarządzania projektem.
 2. Projekt standardowy nie jest innowacją, dlatego definiowanie projektu odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania projektami innowacyjnymi.
 3. Lider projektu i członkowie zespołu (specjaliści) określają wymagania projektu zgodnie ze strategią ogólną przedsiębiorstwa. 
 4. Czas odgrywa zasadniczą rolę w projektowaniu, dlatego harmonogram realizacji projektu, podział na zadania i czynności zwiększa skuteczność pracy zespołu.
 5. Tworzenie kilku opcji projektu wpływa niekorzystnie na jego realizację, ponieważ zwiększa złożoność i skomplikowanie procesu zarządzania. 
 6. Sprawny obieg informacji wspiera proces zarządzania innowacjami.
 7. Nie każdy użytkownik innowacji potrafi określić swoje wymagania (potrzeby) wobec nowego produktu, dlatego należy zapoznać klienta w jaki sposób może „zatrudnić” nowość do realizacji własnych zadań.
 8. Lider odgrywa zasadniczą rolę w projekcie, dlatego powinien być wizjonerem i głównym kreatorem. Menedżer projektu tworzy atmosferę oraz środowisko do dzielenia się wiedzą w zespole.
 9. Wyobraźnię zespołu tworzy kreatywność jego członków, dlatego formowanie zespołu oraz delegowanie czynności jest warunkiem sprawnej realizacji projektu.
 10. Zaufanie ułatwia komunikację oraz otwiera zespół na kreatywność i innowacyjność. 
 11. Aktywność członków zespołu poprawia efektywność (rozumianą jako sprawność w osiąganiu zakładanych efektów) i skuteczność procesu innowacji.
 12. Tworzenie jest sztuką, dlatego w czasie projektu należy korzystać z narzędzi wizualizacji na przykład z Power Point, tablicy, schematu, wykresu.