Design Thinking dla firm

29 lutego 2016

Zarządzanie projektami innowacyjnymi

  1. Diagnoza zdolności (gotowości) innowacyjnej przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę w etapie rozpoczynania procesu zarządzania projektem.
  2. Projekt standardowy nie jest innowacją, dlatego definiowanie projektu odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania projektami innowacyjnymi.
  3. Lider projektu i członkowie zespołu (specjaliści) określają wymagania projektu zgodnie ze strategią ogólną przedsiębiorstwa. 
  4. Czas odgrywa zasadniczą rolę w projektowaniu, dlatego harmonogram realizacji projektu, podział na zadania i czynności zwiększa skuteczność pracy zespołu.