Design Thinking dla firm

22 stycznia 2016

Platforma innowacji - zasada działania

Opanowanie technologii przestało być istotnym problemem dla użytkowników – w pracy liczy się ich zestawienie, umiejętne połączenie oraz wykorzystanie (np. poprzez integrację narzędzi telekomunikacji, informatyki, zarządzania lub wykorzystanie narzędzi Web 2.0).
Platforma: dopasowanie priorytetów działalności innowacyjnej (strategii innowacji) do najnowszych osiągnięć techniki i technologii.

Dotychczasowe doświadczenie zespołu (lessons learned) jest bazą, którą należy wykorzystywać w pracy nad projektami (nie należy zaczynać pracy od zera). We współczesnych zespołach projektowych pracują specjaliści z różnych dziedzin nauki: z historii sztuki, socjologii, teatrologii, informatyki, matematyki, etc., których należy zestawić w jeden zespół. 
Platforma: uruchomienie ukrytych doświadczeń oraz zainteresowań pracowników. Prezentowanie krótkich spostrzeżeń i wniosków, które mogą być wykorzystane w działalności bieżącej.

Każdy zespół posiada swoje własne sprawdzone metody działania. Zmiana procedury działania wpływa negatywnie na kulturę organizacyjną zespołu.
Platforma: wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów. Wspieranie zmian poprzez aktywną współpracę i pomoc.

Wszystkie nowatorskie pomysły są rezultatem wielokrotnych prób i błędów. Nie należy unikać dyskusji na temat nowych pomysłów. Trzeba kwestionować oraz poddawać próbie każdą nową ideę. W innowacjach tylko jeden pomysł na dziesięć trafia do realizacji.
Platforma: „przyzwolenie” na swobodną modyfikację pomysłów, projektów.

Sukces ma wielu ojców. Wszystkie pomysły, które powstają w firmie i w jej otoczeniu wprowadzają do realizacji kierownicy średniego szczebla, to oni przygotowują propozycje i rozwiązują operacyjne problemy.
Platforma: zapewnienie nieskrępowanego przepływu pomysłów w sieci specjalistów bez wywierania wpływu, ale pod nadzorem „szefów, kierowników średniego szczebla kierowania”.

Najmniejszym zmartwieniem jest źródło pochodzenia pomysłów. Pomysły są wszędzie. Pracownicy w sprzyjających warunkach mogą dzielić się wiedzą z przedsiębiorstwem.
Platforma: uruchomienie (start-up) Social Network, sieci relacji między pracownikami, nastawionymi na współpracę i rozwiązywanie problemów.

„Wektory w czasie” są w wielu miejscach – w firmie i poza nią. Innowacyjność  to zdolność firmy do poszukiwania i wykorzystywania okazji dla własnych potrzeb. Największą umiejętność w tym zakresie posiadają pracownicy firmy. To oni korzystają z Internetu, biblioteki ...
Platforma: inspirowanie personelu do poszukiwania „wektorów …” i dzielenia się nimi.

Stan końcowy znajduje się blisko ostatecznego terminu realizacji projektu. Każdy pomysł powinien mieć skończony czas realizacji. 
Platforma: ustawienie narzędzi pomiaru – „prędkościomierza i obrotomierza”  mierzących postęp projektu oraz służących do koordynacji i synchronizacji działań.