Design Thinking dla firm

4 stycznia 2016

Innowacja w fazie predyfuzyjnej

Tylko 12% przedsiębiorstw skutecznie zarządza innowacjami, a tylko połowa z nich robi to stale. Tymczasem, wszyscy wiedzą (a w szczególności kierownictwo firmy), że poprawie ulega tylko to, co mierzymy. Brak przejrzystych mierników celów organizacji może spowodować, że ocenianie działalności innowacyjnej w firmie jest skomplikowanym i tajemniczym procesem. Duże organizacje, które osiągają w innowacjach trwałe wyniki, posiadają rozbudowane systemy pomiaru, które wspierają cele korporacji i sprzyjają ujednoliceniu zachowań innowacyjnych w całej organizacji.

Krzywa dyfuzji "S" posiada praktyczne potwierdzenie dla szerokiej gamy nowych produktów. Bardzo ważną, chociaż nie do końca zbadaną fazą jest jednak to, co dzieje się przed dobrze rozpoznaną fazą krzywej "S". Nikt nie pamięta, że przed wdrożeniem nowego produktu mamy do czynienia z nieregularnym wzorcem dyfuzji, stanem, który możemy nazwać, jako faza predyfuzyjna.

Fazę predyfuzyjną określa się, jako okres mierzony od "wprowadzenia po raz pierwszy nowego produktu" do czasu, kiedy rozpocznie się jego rozprzestrzenianie, czyli kiedy dyfuzja przybierze rzeczywisty kształt krzywej "S". Według badań czas trwania fazy dla wybranych produktów może trwać wiele miesięcy, a nawet lat. Przeciętna długość fazy wynosi ponad 10 lat. 

Według specjalistów zarządzania innowacjami, powodzenie innowacji może zapewnić dobrze zaprojektowany system wdrożeniowy z układem "bramek", przez które muszą przechodzić projekty na poszczególnych etapach rozwoju. 

Zakres oceny innowacji w fazie predyfuzyjnej może obejmować: i) ocenę spodziewanych korzyści, ii) pomiar zrozumienia projektu, zwłaszcza przez klientów, iii) ocenę zbieżności wartości projektu z wartościami konsumentów, iv) pomiar efektów okresu próbnego, v) obserwowalność rezultatów.

Innowacja nie gwarantuje sukcesu firmy. Pomimo że istnieje istotna korelacja między innowacyjnością, a wynikami finansowymi, to sukces firmy zależy od wielu innych czynników, które należy w procesie innowacji właściwie zdefiniować. Na podstawie istniejących badań oraz studiów przypadków przedsiębiorstw innowacyjnych dokładnie wiemy, że: i) istnieje jasna korelacja między dobrze zakończonymi innowacjami, a rozwojem innowacyjnym firmy, ii) innowacje wymagają zintegrowanego zarządzania, iii) wiele firm posiada duże możliwości B+R, a nie posiada możliwości powiązania sektora badań i rozwoju ze strategią ogólną organizacji.