Design Thinking dla firm

22 stycznia 2016

Platforma innowacji - zasada działania

Opanowanie technologii przestało być istotnym problemem dla użytkowników – w pracy liczy się ich zestawienie, umiejętne połączenie oraz wykorzystanie (np. poprzez integrację narzędzi telekomunikacji, informatyki, zarządzania lub wykorzystanie narzędzi Web 2.0).
Platforma: dopasowanie priorytetów działalności innowacyjnej (strategii innowacji) do najnowszych osiągnięć techniki i technologii.

Dotychczasowe doświadczenie zespołu (lessons learned) jest bazą, którą należy wykorzystywać w pracy nad projektami (nie należy zaczynać pracy od zera). We współczesnych zespołach projektowych pracują specjaliści z różnych dziedzin nauki: z historii sztuki, socjologii, teatrologii, informatyki, matematyki, etc., których należy zestawić w jeden zespół. 
Platforma: uruchomienie ukrytych doświadczeń oraz zainteresowań pracowników. Prezentowanie krótkich spostrzeżeń i wniosków, które mogą być wykorzystane w działalności bieżącej.

4 stycznia 2016

Innowacja w fazie predyfuzyjnej

Tylko 12% przedsiębiorstw skutecznie zarządza innowacjami, a tylko połowa z nich robi to stale. Tymczasem, wszyscy wiedzą (a w szczególności kierownictwo firmy), że poprawie ulega tylko to, co mierzymy. Brak przejrzystych mierników celów organizacji może spowodować, że ocenianie działalności innowacyjnej w firmie jest skomplikowanym i tajemniczym procesem. Duże organizacje, które osiągają w innowacjach trwałe wyniki, posiadają rozbudowane systemy pomiaru, które wspierają cele korporacji i sprzyjają ujednoliceniu zachowań innowacyjnych w całej organizacji.

Krzywa dyfuzji "S" posiada praktyczne potwierdzenie dla szerokiej gamy nowych produktów. Bardzo ważną, chociaż nie do końca zbadaną fazą jest jednak to, co dzieje się przed dobrze rozpoznaną fazą krzywej "S". Nikt nie pamięta, że przed wdrożeniem nowego produktu mamy do czynienia z nieregularnym wzorcem dyfuzji, stanem, który możemy nazwać, jako faza predyfuzyjna.