Design Thinking dla firm

17 listopada 2016

16 listopada 2016

Grafika


Gaspard Ollagnon jest autorem nowoczesnej grafiki, która żyje. Porusza się w przestrzeni, a pojedyncze elementy próbują nawiązać wizualny kontakt  z odbiorcą.

9 listopada 2016

Wyniki projektu


Rezultaty i korzyści projektu są często możliwe do osiagnięcia dopiero po jego zakończeniu, dlatego w czasie realizacji projektu łatwo można skoncentrować się wyłącznie na wytwarzaniu produktów. Powiązanie wyników z korzyściami powinno być każdorazowo określone we wszystkich etapach realizacji projektu oraz przez wszystkie zaangażowane strony tak, aby nie zgubić pierwotnego znaczenia projektu.

4 listopada 2016

"Upraszczaj"

Simple Stick symbolizuje nadrzędną wartość w tworzeniu innowacji. Czasami służy jako źródło inspiracji, a innym razem pełni funkcję oceny projektu. Przypomina o roli jaką nowy produkt ma odegrać w przyszłości. Prostota może być siłą napędową każdej firmy. Może przynieść sukces, umożliwia przeprowadzenie rewolucji. Ale skoro prostota jest ewidentna i lukratywna, to dlaczego firmy nie stosują jej w praktyce? Odpowiedź jest bardzo prosta: nie jest to łatwe. 

Prostoty nie można dodać do istniejącej struktury. Nie jest też systemem operacyjnym, który można zainstalować w firmie. Nie można jej właczyć lub wyłączyć.

24 października 2016

20 września 2016

29 sierpnia 2016

24 sierpnia 2016

26 lipca 2016

17 lipca 2016

Innowacja produktu


Pierwsze skojarzenie z innowacją dotyczy produktu. Jego oryginalność, unikalność i funkcjonalność decyduje o rynkowym powodzeniu. Dlatego nadal pozostaje Nam (twórcom innowacji) problem, w jaki sposób informować klientów o innowacyjności nowego produktu.

13 lipca 2016

Proces innowacji


Dyskusja na temat procesu innowacji jest tak stara jak innowacja. Mówi się o innowacji liniowej i nieliniowej, pchanej lub ciągnionej. Procesie ze sprzężeniem lub z nieregularnym przebiegiem. Tymczasem "ojciec" innowacji J. Schumpeter prawie 100 lat temu opisał innowację jako proces, który składa się z trzech czynności - ideacji, innowacji oraz dyfuzji. 

YellowInn.pl


Pisanie o innowacjach nie jest łatwe, szczgólnie w środowisku, które jest pozbawione kreatywności
i pomysłowości.

12 lipca 2016

Odbiorca innowacji


W innowacjach ważną rolę odgrywa odbiorca. Bez "poinformowanego" klienta nie ma innowacji. Bez przekonania odbiorcy nie należy spodziewać się, że oryginalny produkt odniesie sukces.

Przełom w myśleniu


Przełomowe myślenie tworzy mozaikę kolorów, cieni i załamań światła, które na pierwszy rzut oka nie pasują do siebie. Uporządkowanie skojarzeń poprzez dodanie znaczenia buduje ... ideę, nowy pomysł.

13 czerwca 2016

Radość w myśleniu


Są takie miejsca, które mogą nas inspirować w sposób szczególny. Stale ich szukamy, ponieważ wydaje nam się, że otworzą nam nowe możliwości, zmienią nastawienie. Rozwiążą problemy. Tymczasem odpowiedż na to pytanie możemy znależć obok siebie ...


29 maja 2016

Sposób rozumienia innowacji - część 3

Definiowanie innowacji nie powinno utrudniać procesu innowacji. Może w takim razie z przekonaniem powtarzać, że innowacja to proces ideacji, oceny, selekcji, rozwoju i wdrażania nowego lub udoskonalonego produktu, usługi lub programu ...

Definicja innowacji Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach? W jaki sposób można zmienić tok rozmowy na temat innowacji?
Najważniejszą zasadą innowacji jest znalezienie wartości. Przedsiębiorstwa mylą innowację z inwencją i próbują wyjaśnić innowacyjność, stosując retorykę nowego produktu. Jednocześnie firmy zapominają o tym, że dostarczają wartość, którą klienci muszą poznać. Traktowanie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie jako kluczowej, zmienia rozmowę … zmienia horyzont, perspektywę i nastawienie organizacji do innowacji.
Praca polegająca na dostarczaniu nowych rzeczy, nowym klientom na nowym rynku. Przedsiębiorstwa zajmują się kreatywnością zamiast innowacyjnością. Nie ma innowacji bez komercjalizacji. Proces polegający na odejściu od generowania pomysłów do komercjalizacji nowych produktów.
Kreatywność oznacza myślenie o czymś nowym. Innowacja polega na wprowadzeniu czegoś nowego. Wiele firm dużo mówi na temat innowacji ale nie inwestuje czasu, ludzi ani pieniędzy, aby tworzyć prototypy innowacji. Podział zasobów potrzebnych do rozwoju innowacji.
Zastosowanie kreatywnej idei w celu tworzenia wartości, zwykle poprzez wzrost zysku lub/oraz redukcję kosztów. Mylenie kreatywności, szczególnie tworzenia pomysłów, z innowacją. Zatrudniać więcej kobiet na stanowiskach związanych z innowacjami.
Nie ma potrzeby definiować innowacji. Przedsiębiorstwa zbyt dużo mówią o innowacjach. Tymczasem potrzebny jest powrót do fundamentów. Należy przestać mówić na temat innowacji. Istnieje potrzeba dostosowania przedsiębiorstw do współczesnych technologii i zmian.
Innowacja to coś co jest nowe, użyteczne i zaskakujące. Wywołuje zdziwienie. Bardzo ważną kwestią jest percepcja innowacji. Ustalenie środka ciężkości, który zapewnia rozwój firmie. Najprostszym wskaźnikiem zmiany jest liczba szkoleń pracowników z tematyki kreatywności i innowacji. Szkolenia można realizować z metod zarządzania pomysłami, innowacjami typu SIT i TRIZ. Ponadto, innowacje należy widzieć jako szczególne kompetencje w zakresie przywództwa i etyki.

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/


24 maja 2016

Sposób rozumienia innowacji - część 2

Nigdy definiowanie problemy nie było aż tak trudne. Czy na pewno definicja ma znaczenie w innowacjach? Okazuje się, że tak. Na podstawie definicji możemy kształtować rzeczywistość. Możemy rozmawiać wspólnym językiem .... 

Definicja innowacji Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach? W jaki sposób można zmienić tok rozmowy na temat innowacji?
Wielki pomysł, skutecznie zrealizowany, i zakomunikowany otoczeniu firmy w sposób intuicyjny oraz wyjątkowy, z naciskiem na podkreślenie rangi odkrycia. Należy przestać myśleć o innowacjach jako przełomowych produktach, szczególnie w czasie dyskusji w firmie.
W projektach należy zachować balans między małymi i dużymi ideami.
Trzeba zainwestować w długoterminową kulturę organizacyjną firmy. Strategia jest ważna, ale bez kultury, w której istotną rolę odgrywają wartości, nie można tworzyć innowacji.
Z kultury wynikają małe, nieświadome decyzje w innowacjach. Duże projekty potrzebują czasu, komunikacji, współpracy i wielokrotnych błędów. Z kolei doskonalenie istniejących produktów wymaga podejmowania decyzji.
Oferowanie nowych produktów, usług, procesów lub doświadczeń według innowacyjnych modeli biznesowych dla nowych klientów.    W dyskusjach, brakuje przedsiębiorstwom skupienia głównej uwagi na innowacjach. Pomimo doświadczenia oraz konkurencji, nie potrafimy rzeczowo rozmawiać na temat innowacji. Podstawowym pytaniem jakie powinniśmy sobie zadać na początku procesu innowacji jest ustalenie korzyści z innowacji. Po co zamierzamy tworzyć innowacje? Nie można akceptować status qou w innowacjach. Jeżeli w pracy zaakceptujemy ten stan, to nie możemy liczyć na jakiekolwiek zmiany. George Bernard Show powiedział: „rozsądny człowiek przystosowuje się do świata, a nierozsądny próbuje dostosować świat do siebie”.
Wprowadzenie nowego produktu lub nowej usługi, która przyniesie wartość organizacji. Przedsiębiorstwa często mylą dwa pojęcia w innowacjach. Inwencję z innowacją. To są różne rzeczy. Przedsiębiorstwa powinny uważnie słuchać swoich konsumentów i klientów.
Innowacja powinna być definiowana w każdej organizacji indywidualnie, tak aby przekonać się, czy nasza innowacja wynika ze strategii firmy. Innowacja nie jest procesem generowania pomysłów. Obejmuje czynności od inspiracji do rezultatu. Jest to proces powtarzalny, wymagający stałego wzmacniania i doskonalenia. Najprostszym sposobem na usprawnienie innowacyjności w firmie jest ustalenie i wprowadzenie reguły: „co najmniej jedna innowacja w roku”. Tymczasem powtarzalna innowacja polega na jasnym połączeniu celów z systemem motywacyjnym przedsiębiorstwa.

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/


19 maja 2016

Sposób rozumienia innowacji

Nawet nie jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób definiowanie innowacji wpływa na całokształt spraw związanych z działalnością innowacyjną. Tymczasem okazuje się, że każdy specjalista inaczej rozumie to pojęcie. Różna interpretacja znaczenia nowości wpływa na działalność B+R, strategię innowacji oraz efektywność procesu innowacji. Nick Skillicior autor portalu ideatovalue zadał innowatorom trzy pytania: co to jest innowacja, jakie błędy popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach oraz jak zmieniać sposób rozmowy na jej temat? Wszystkie odpowiedzi były zaskakujące ...

Definicja innowacji Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorstwa w innowacjach? Jak zmienić sposób rozmowy na temat innowacji w firmie?
Przekształcenie pomysłu w rozwiązanie, które przyniesie wartość dla klientów. Wymyślenie czegoś nowego nie jest trudne, ale najważniejszym problemem pozostaje wdrożenie nowego pomysłu na rynek.
Przedsiębiorstwa często widzą innowacje tylko przez pryzmat własnej wewnętrznej działalności. Jeżeli klient nie otrzyma jasno sprecyzowanych korzyści nie zakupi nowego produktu.
Należy patrzeć na każdy nowy pomysł i nowy produkt z perspektywy klienta.
Zastosowanie nowych idei, które są oryginalne i użyteczne. Kreatywność, zdolność tworzenia nowych i praktycznych idei, które jeżeli nie będą wdrożone, to na zawsze pozostaną pomysłami. Myślenie o innowacji w kategorii produktu i technologii. Innowacja ma większe znaczenie niż produkt i platforma technologii.
Innowację należy odnieść do organizacji i sposobu zarządzania. Najwięksi innowatorzy nie wynaleźli innowacji, oni tworzyli nowy przemysł.
Zmienić konwersację? W nowych przedsiębiorstwach pozwólmy ludziom rozmawiać. Rozmowa oznacza komunikację.
Mówienie pracownikom, żeby byli bardziej innowacyjni nie ma sensu. Z kolei rozmowa na temat poprawy funkcjonowania zawsze odniesie pozytywny skutek.
Musi być odpowiednia.
Znajdujemy się w czasie bezprecedensowych zmian. To co przyniosło organizacji sukces w przeszłości nie koniecznie musi przynieść korzyści w przyszłości.
Przedsiębiorstwa powinny adaptować się i rozwijać do nowej rzeczywistości.
Największym błędem popełnianym przez organizacje jest szukanie pomysłów w otoczeniu firmy.
Wszyscy mają własne opinie na temat wprowadzania nowych idei. Tymczasem, większość tych pomysłów nie można zrealizować.
Organizacje zamiast gromadzić nowe idee powinny zająć się ich oceną, zwłaszcza od strony negatywnych skutków.
Z punktu widzenia rezultatów należy przede wszystkim zadawać pytania, a nie rozwiązywać problemy. Poprzez zadawanie abstrakcyjnych pytań powstaje wokół idei hałas, który zmniejsza prawdopodobieństwo porażki.
W rozmowie o innowacjach nie chodzi o wyjście poza własną skrzynkę (box), ale uświadomienie sobie i organizacji, że siedzimy w złej skrzynce.

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/

16 maja 2016

Powtarzalność innowacji

Jeden z najlepszych współczesnych autorów w dziedzinie innowacji Anthony J. James twierdzi, że organizacje równocześnie ze wzrostem innowacyjności mają duże problemy z powtarzalnością procesu. Okazuje się, że nawet jeżeli posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, to istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wprowadzenia na rynek kolejnej przełomowej zmiany, która cieszyłaby się uznaniem klientów.

W jaki sposób poprawić innowacyjność? Najlepszy sposób polega na zmianie podejścia, które polega na rozwijaniu świadomości, że innowacja to nie jest produkt. Innowacja to zmiana, która oznacza dostarczenie korzyści dla klientów. Nowość oznacza wartość przede wszystkim dla konsumentów. Bez ich pomocy nie można skutecznie wdrożyć innowacji. Innowacyjny produkt jest drobną częścią innowacji, reszta to usługi, które służą do jej wprowadzenia.

29 lutego 2016

Zarządzanie projektami innowacyjnymi

  1. Diagnoza zdolności (gotowości) innowacyjnej przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę w etapie rozpoczynania procesu zarządzania projektem.
  2. Projekt standardowy nie jest innowacją, dlatego definiowanie projektu odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania projektami innowacyjnymi.
  3. Lider projektu i członkowie zespołu (specjaliści) określają wymagania projektu zgodnie ze strategią ogólną przedsiębiorstwa. 
  4. Czas odgrywa zasadniczą rolę w projektowaniu, dlatego harmonogram realizacji projektu, podział na zadania i czynności zwiększa skuteczność pracy zespołu.

22 stycznia 2016

Platforma innowacji - zasada działania

Opanowanie technologii przestało być istotnym problemem dla użytkowników – w pracy liczy się ich zestawienie, umiejętne połączenie oraz wykorzystanie (np. poprzez integrację narzędzi telekomunikacji, informatyki, zarządzania lub wykorzystanie narzędzi Web 2.0).
Platforma: dopasowanie priorytetów działalności innowacyjnej (strategii innowacji) do najnowszych osiągnięć techniki i technologii.

Dotychczasowe doświadczenie zespołu (lessons learned) jest bazą, którą należy wykorzystywać w pracy nad projektami (nie należy zaczynać pracy od zera). We współczesnych zespołach projektowych pracują specjaliści z różnych dziedzin nauki: z historii sztuki, socjologii, teatrologii, informatyki, matematyki, etc., których należy zestawić w jeden zespół. 
Platforma: uruchomienie ukrytych doświadczeń oraz zainteresowań pracowników. Prezentowanie krótkich spostrzeżeń i wniosków, które mogą być wykorzystane w działalności bieżącej.

4 stycznia 2016

Innowacja w fazie predyfuzyjnej

Tylko 12% przedsiębiorstw skutecznie zarządza innowacjami, a tylko połowa z nich robi to stale. Tymczasem, wszyscy wiedzą (a w szczególności kierownictwo firmy), że poprawie ulega tylko to, co mierzymy. Brak przejrzystych mierników celów organizacji może spowodować, że ocenianie działalności innowacyjnej w firmie jest skomplikowanym i tajemniczym procesem. Duże organizacje, które osiągają w innowacjach trwałe wyniki, posiadają rozbudowane systemy pomiaru, które wspierają cele korporacji i sprzyjają ujednoliceniu zachowań innowacyjnych w całej organizacji.

Krzywa dyfuzji "S" posiada praktyczne potwierdzenie dla szerokiej gamy nowych produktów. Bardzo ważną, chociaż nie do końca zbadaną fazą jest jednak to, co dzieje się przed dobrze rozpoznaną fazą krzywej "S". Nikt nie pamięta, że przed wdrożeniem nowego produktu mamy do czynienia z nieregularnym wzorcem dyfuzji, stanem, który możemy nazwać, jako faza predyfuzyjna.