Design Thinking dla firm

31 grudnia 2015

Źródła innowacji

Innowacja to ciągłe poszukiwanie nowego i lepszego sposobu działania. Przedsiębiorczość potrzebuje innowacji, aby czerpać z niej korzyści. Znaczna część naszego współczesnego świata jest oparta na innowacjach, które powstały w przeszłości, a teraz dostarczają nam nowych, przełomowych wartości. Gdzie znajdują się symptomy współczesnych innowacji i jak ich szukać?
P. F. Drucker jest bezdyskusyjnym autorytetem w dziedzinie zarządzania, jest rownież twórcą koncepcji innowacji, które nadal są aktualne i ciągle inspirują. Według autora "Praktyki zarządzania" istnieje siedem źródeł innowacji, które pochodzą z obszaru przemysłu oraz społeczeństwa:

 1. Nieoczekiwany, niespodziewany, niezapowiedziany sukces, porażka lub zdarzenie. 
 2. Sprzeczność lub niedopasowanie między rzeczywistością, a jej indywidualną oceną. 
 3. Zmiana w istniejącym przebiegu procesu. 
 4. Zmiany w przemyśle lub strukturze rynku. 
 5. Zmiany demograficzne wywołane przez ewolucję wielkości populacji, struktury wieku, zatrudnienia, poziomu wykształcenia. 
 6. Zmiany w społecznym postrzeganiu rzeczywistości. 
 7. Nowa wiedza. 
P. F. Drucker jest także autorem pięciu zasad tworzenia innowacji. Według guru zarządzania należy:
 1. Rozpocząć proces innowacji od analizy możliwości. 
 2. Analizując możliwości, należy ocenić, czy potencjalni klienci sa zainteresowani wprowadzeniem innowacji. 
 3. W innowacjach trzeba być efektywnym tzn. nowości powinny być jednoznacznie zorientowane na potrzeby klientów. 
 4. Innowacja rozpoczyna się bez pośpiechu i rozwija się razem ze wzrostem zainteresowania nią. 
 5. Innowacja potrzebuje liderów. 
Drucker, Peter F. Innovative and Entrepreneurship. Practice and Principles. Harper & Row, Publishers, Inc. 1985.