Design Thinking dla firm

13 października 2015

Myślenie projektowe

Projektowanie nie należy do najłatwiejszych czynności w zarządzaniu. Dotychczasowe liniowe podejście do procesu z podziałem na czynności, które należy zrealizować, aby dotrzeć do końca projektu powoduje stres i odrzucenie. Nie każdy uczestnik projektu może czuć się komfortowo. Mimo podziału ról (stanowisk) w standardowym zespole, praca według sformalizowanych reguł jest stresująca i nie należy do przyjemności. Wszystkim, łącznie z kierownikiem projektu wydaje się, że nie posiadają wymaganych kompetencji i doświadczenia, aby pracować w projekcie. Duże firmy nie mogą liczyć na szczęście i przypadek w czasie projektowania, dlatego od wielu lat stosują "myślenie projektowe - design thinking", które powoduje, że proces staje się przewidywalny, dynamiczny oraz wykorzystuje potencjał zespołu projektowego.

"Myślenie projektowe" odbiega od linearnego podejścia, w którym wszystkie czynności są uporządkowane i sformalizowane. Design Thinking jest realizowane etapami, które w czasie projektowania pełnią rolę bramek, wskaźników postępów planowania. (i) Zrozumienie - przekracza przyjęte reguły i doświadczenie. (ii) Definiowanie - pozwala określić nowe wyzwania. (iii) Ideacja - generuje pomysły, które wynikają ze zrozumienia i zdefiniowania problemu. (iv) Realizacja prototypu - polega na selekcji pomysłów oraz wyborze najlepszego rozwiązania. (v) Testowanie - jest próbnym zastosowaniem nowego rozwiązania w rzeczywistych warunkach.

W czasie Design Thinking realizowane są badania, które pomagają wyeliminować czynniki szkodliwe dla projektu. Jednym ze sposobów audytu zagrożeń w realizacji projektu jest metoda - "Adwokat Diabła", której zadaniem jest szukanie luk, odkrywanie słabych stron. Narzędziem pracy adwokata jest zadawanie pytań według reguły "5xdlaczego?". 

"Myślenie projektowe" pomaga w przygotowaniu strategii, która jest drogą do przejścia przez przedsiębiorstwo, aby osiągnąć nowy cel. Strategia powinna zawierać elementy kultury organizacyjnej firmy, dlatego bez zróżnicowania zespołu projektowego oraz elastyczności, które wnosi do projektu Design Thinking nie jest łatwo ją opracować.