Design Thinking dla firm

6 września 2015

Postęp w innowacjach


Mimo, że istnieją obfite źródła finansowania, swobodny dostęp do technologii, to polskie przedsiębiorstwa nie są innowacyjne w Europie i na świecie. Nadal dominuje model zdobywania przewagi konkurencyjnej, który polega na obniżaniu kosztów produkcji, zamiast na tworzeniu przełomowych innowacji. 

Posiadając potencjał można rozwijać działalność innowacyjną, zdobywać nowe rynki lub konkurować na starych.

Polski rynek charakteryzuje się dużym popytem na innowacje. Rośnie także powoli innowacyjność polskich przedsiębiorstw oraz uczelni. Dużo się mówi i coraz więcej robi na temat innowacji. Nie tylko instytucje odpowiedzialne za innowacje są zainteresowane ich rozwojem. Nowościami interesują się twórcy indywidualni. Zaczynamy rozumieć, że na innowacyjność polskiej gospodarki składa się potencjał nie tylko ośrodków badawczo – rozwojowych, przedsiębiorstw, ale również kreatywność indywidualna personelu. 

Nikt z nas nie może mówić, że ma pełną wiedzę i z powodzeniem może realizować działalność innowacyjną. Możemy za to podnosić swoje kwalifikacje. Poprzez systematyczną naukę i zbieranie doświadczeń możemy zrealizować nasze długoterminowe cele. Najlepiej jeżeli praktyka wyrasta z teorii, ale dobrze jest jeśli nauka czerpie inspiracje z działalności innowacyjnej. Tak długo jak nie ma przepływu między tymi dziedzinami nie można mówić o postępie w innowacjach. Jeżeli dodamy do tego zawiłą procedurę administracyjną, to okazuje się, że nie ma środowiska zdolnego do realizacji innowacji. Tworzenie innowacji zależy od potencjału innowacyjnego pojedynczego innowatora, odkrywcy, który w zespole (dział B+R, laboratorium) rozwija umiejętności, rozwiązuje problemy, motywuje personel. 

Rosną nakłady na innowacje w nauce i biznesie. W Polsce innowacjami interesują się przedsiębiorcy, urzędnicy (klastry, inkubatory, centra innowacji), pracownicy nauki (uczelnie, instytuty, laboratoria), studenci, wynalazcy, dziennikarze, politycy. Popularne są konferencje, seminaria, spotkania, konkursy. W sumie w innowacjach pracuje już kilka tysięcy specjalistów. Czy ta pokaźna społeczność ma swój portal? Forum wymiany myśli? Narzędzia do poprawy innowacyjności? Gdzie można szukać inspiracji i je znaleźć? Kto tak naprawdę jest motorem innowacji w Polsce?

Podejście do innowacji zależy od zaangażowania instytucji, która je tworzy. Odkrycie, które leży w szufladzie nie jest innowacją, ale nie jest nim również produkt, który nie ma pozytywnej oceny klientów. Dopiero urynkowienie nowej idei, zdobycie powodzenia, przynosi sukcesy rynkowe. Wtedy możemy mówić, że produkt/usługa zdobył (a) przewagę konkurencyjną.