Design Thinking dla firm

6 września 2015

Innowacyjny proces


Innowacja procesu powstaje przede wszystkim w toku produkcji i dostawy, ale obejmować może również ulepszone metody. Ogólnie proces definiowany jest jako ciąg zmian, które zachodzą jedna po drugiej. Każdy kolejny stan spowodowany jest przez zmianę poprzedniego stanu, lub pod wpływem otoczenia. W nowości procesu mieszczą się wszystkie zmiany technologii, oprogramowania, oprzyrządowania, które przynoszą wielostronne korzyści dla ich użytkowników. Nowatorskie procesy powstają z reguły w związku z wdrożeniem do produkcji nowego produktu, ale nowe procesy wprowadza się również w celu obniżenia kosztów produkcji, podniesienia jakości produktów/usług.

Przykładem innowacji są: innowacyjne systemy zautomatyzowanego rozliczania faktur, nowatorskie narzędzia sterowania transportem, przepływem zapasów, nowe technologie obróbki metali szlachetnych, etc. Wiele technologii generuje informatyka, która rozwija procesy, rozwiązuje problemy. Wpływa na sprawność funkcjonowania każdej organizacji.

Innowacyjne procesy wywołują wiele dyskusji, głównie z powodu ich położenia w obszarze wytwarzania i zaopatrzenia. Użytkownicy procesów mają trudności z szerszym ich ujęciem. Wprost zadają pytanie: skoro aplikacja nowych metod wspomagania komputerowego może być nowością, to czy nowa technologia informatyczna stosowana w dziale księgowości też jest takim nowatorskim rozwiązaniem? 

W innowacyjnych procesach najważniejsze jest ich właściwe wykorzystanie. Nowe technologie wymagają nowej wiedzy. Zmiana technologii wywołuje konieczność zmiany kwalifikacji nie tylko personelu zaangażowanego w procesie produkcji, ale także w innych działach, w tym w dziale B+R. Szkolenie personelu, wymiana doświadczenia, sprawna komunikacja wspiera nowoczesne procesy. Powoduje, że na ich bazie powstaną w przyszłości nowe produkty/usługi, a pracownicy otworzą się na innowacje. Będą sami poszukiwać nowatorskich rozwiązań. 

Dostęp do technologii jest przy istniejącej globalizacji nieograniczony. Światowe koncerny prześcigują się w dostarczaniu nowych rozwiązań procesowych. Przodują w tym innowacyjne firmy informatyczne, oferujące nowe rozwiązania, programy, sprzęt. Kwestią otwartą pozostaje ich wykorzystanie. Nadal istnieją przedsiębiorcy, którzy nowe technologie używają przede wszystkim do redukowania kosztów produkcji, zapominając o tym, że siłą napędową rozwoju i zdobywania przewagi konkurencyjnej jest rozwój stymulowany innowacją. Nowe technologie mogą stać się platformą do rozwoju działalności innowacyjnej firmy. Tylko czy potrafimy z takich nowoczesnych rozwiązań korzystać? Przecież budujemy drogi i mosty według najnowszych metod i … remontujemy je już po roku eksploatacji, projektujemy i produkujemy nowe meble, które po kilku latach nadają się tylko na śmietnik, wytwarzamy żywność, która nie nadaje się do jedzenia, produkujemy filmy, których nikt nie chce oglądać, nagrywamy muzykę, której nikt nie chce słuchać. Wszystko to budujemy w oparciu o nowoczesny sprzęt, nowe technologie.

Portal YellowInn.pl wychodzi naprzeciw zmianom technologicznym. Na blogu będziemy mówić o procesach, które zmieniają organizacje i ludzi w nich pracujących. Będziemy obserwować i wyciągać wnioski z komercjalizacji wynalazków. Zastanowimy się, czy proponowana przez urzędy administracji państwowej i samorządowej pomoc celowa osiąga zakładane rezultaty? Czy realizowane są regionalne strategie rozwoju innowacyjności. Czy możemy przygotować technologię, która zdobędzie świat, a budżet zasilą miliardowe wpływy z jej komercjalizacji?