Design Thinking dla firm

24 września 2015

Wprowadzać innowacje, czy nie


Innowacje mogą nie osiągnąć spodziewanego efektu, ponieważ przedsiębiorstwo, które realizuje działalność innowacyjną nie posiada możliwości do jej realizacji.

Zdolność firmy do innowacji określają posiadane zasoby, procesy i wartości, które równocześnie precyzują co organizacja może robić, a czego nie.

Zasoby są najlepiej widoczne w strukturze umiejętności. Posiadane zasoby widać gołym okiem i można je zmierzyć. Do zasobów firmy można zaliczyć personel, sprzęt, technologie, informacje, finanse.
Specjaliści podkreślają znaczenie kadry kierowniczej, ponieważ od ich wiedzy i doświadczenia zależy, czy rozpoczęta działalność innowacyjna odniesie planowany sukces.

Procesy to prawidłowości rządzące relacjami, koordynacją, komunikacją i podejmowaniem decyzji, dzięki którym dochodzi do transformacji zasobów w wartości. Do procesów zalicza się sposoby rozwoju i tworzenia produktu oraz metody badania rynku, zarządzania finansami, kierowania personelem. Procesy mogą być formalne, czyli dokładnie zdefiniowane, obudowane procedurami, oraz nieformalne, które polegają na przyzwyczajeniach utrwalonych w kulturze organizacyjnej firmy. Skutecznie działająca firma posiada procesy ściśle dopasowane do zadań. Wypracowanie uniwersalnego procesu jest najprostszą metodą osiągania sukcesów w działalności innowacyjnej. Ale źle dobrany proces może być zasadniczą przyczyną porażki na rynku innowacji.

Wartości określają co może robić, a czego nie może robić firma. Wartości to standardy podejmowania priorytetowych decyzji przez pracowników wszystkich szczebli, a nie tylko kierownictwo.

Bez oceny zdolności firmy nie można rozpocząć działalności innowacyjnej. Czynniki innowacji należy rozpatrywać wspólnie, gdyż tylko wtedy można określić potencjał innowacyjny firmy. Niektóre zdolności są trudne do określenia, dlatego nie można ocenić czy ułatwią one działalność innowacyjną, czy nie. Najlepszą metodą ewaluacji umiejętności firmy jest odpowiedź na pytanie, czy w przeszłości firma zajmowała się podobnymi zadaniami, czy posiada odpowiednio „ukształtowane doświadczenie”.