Design Thinking dla firm

29 września 2015

Rysunek w biznesie

Z historii wynalazków dowiadujemy się, że wiele twórczych pomysłów zaczynało się od niewielkich szkiców. Galileusz, T. Jefferson, M. Faraday, T. Edisson rozwiązywali problemy "notując" kreski, koła, teksty opisu na kartce papieru.

Rysowanie ma znaczenie i może odgrywać ważną rolę w procesie kreatywnego myślenia i w biznesie. Rysując, można rozwiązywać problemy. Tworzyć nowe produkty.

Betty Edwards, autorka rewelacyjnego poradnika rysowania - "Rysunek. Odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu" - od wielu lat uczy menedżerów oraz pracowników, zajmujących się projektami umiejętności rysowania, które mogą później wykorzystać na potrzeby rozwiązywania problemów w firmie.

24 września 2015

Wprowadzać innowacje, czy nie


Innowacje mogą nie osiągnąć spodziewanego efektu, ponieważ przedsiębiorstwo, które realizuje działalność innowacyjną nie posiada możliwości do jej realizacji.

Zdolność firmy do innowacji określają posiadane zasoby, procesy i wartości, które równocześnie precyzują co organizacja może robić, a czego nie.

Zasoby są najlepiej widoczne w strukturze umiejętności. Posiadane zasoby widać gołym okiem i można je zmierzyć. Do zasobów firmy można zaliczyć personel, sprzęt, technologie, informacje, finanse.
Specjaliści podkreślają znaczenie kadry kierowniczej, ponieważ od ich wiedzy i doświadczenia zależy, czy rozpoczęta działalność innowacyjna odniesie planowany sukces.

12 września 2015

Innowacyjne modele biznesowe


Przedsiębiorstwa komercjalizują nowe idee wykorzystując w tym celu modele biznesowe. Ten sam pomysł wdrożony przez dwa różne modele może przynieść odmienne efekty.

Od lat osiemdziesiątych XX wieku modele biznesowe są powszechnie stosowane jako sposób opisu działalności firmy i stanowią punkt wyjścia w dyskusjach na temat działalności innowacyjnej. Aby zrozumieć rolę modelu biznesowego w firmie należy podkreślić jego funkcję. Model to system założeń, pojęć i zależności między nimi, który pozwala opisać działalność firmy. Jednocześnie, model tworzy zrozumiały język, ułatwiający tworzenie innowacji oraz służy jako platforma w procesie podejmowania decyzji, gdzie wszystkie najważniejsze informacje na temat sposobu funkcjonowania firmy znajdują się w jednym miejscu.

6 września 2015

Postęp w innowacjach


Mimo, że istnieją obfite źródła finansowania, swobodny dostęp do technologii, to polskie przedsiębiorstwa nie są innowacyjne w Europie i na świecie. Nadal dominuje model zdobywania przewagi konkurencyjnej, który polega na obniżaniu kosztów produkcji, zamiast na tworzeniu przełomowych innowacji. 

Posiadając potencjał można rozwijać działalność innowacyjną, zdobywać nowe rynki lub konkurować na starych.

Polski rynek charakteryzuje się dużym popytem na innowacje. Rośnie także powoli innowacyjność polskich przedsiębiorstw oraz uczelni. Dużo się mówi i coraz więcej robi na temat innowacji. Nie tylko instytucje odpowiedzialne za innowacje są zainteresowane ich rozwojem. Nowościami interesują się twórcy indywidualni. Zaczynamy rozumieć, że na innowacyjność polskiej gospodarki składa się potencjał nie tylko ośrodków badawczo – rozwojowych, przedsiębiorstw, ale również kreatywność indywidualna personelu. 

Innowacyjny proces


Innowacja procesu powstaje przede wszystkim w toku produkcji i dostawy, ale obejmować może również ulepszone metody. Ogólnie proces definiowany jest jako ciąg zmian, które zachodzą jedna po drugiej. Każdy kolejny stan spowodowany jest przez zmianę poprzedniego stanu, lub pod wpływem otoczenia. W nowości procesu mieszczą się wszystkie zmiany technologii, oprogramowania, oprzyrządowania, które przynoszą wielostronne korzyści dla ich użytkowników. Nowatorskie procesy powstają z reguły w związku z wdrożeniem do produkcji nowego produktu, ale nowe procesy wprowadza się również w celu obniżenia kosztów produkcji, podniesienia jakości produktów/usług.