Design Thinking dla firm

30 sierpnia 2015

Proporcja w sztuce

Od kilkunastu lat towarzyszy nam w życiu codziennym telefon komórkowy. Czy ktoś zastanawiał się nad jego proporcją?

Już w starożytności zajmowano się problemem proporcji w życiu i sztuce. Analizowano rolę części w całości. Uważano, że harmonia zachodzi tylko wtedy, gdy występuje składnik nadrzędny - relacja. Twierdzono, że wszystko co dobre jest piękne, przy czym zależy to od poziomu odniesienia. Bez proporcji sztuka nie istnieje. Jeżeli nie zachowamy harmonii, nic co stworzymy nie będzie piękne. 

W czasach antycznych sztuka nastawiona była na człowieka jako głównego odbiorcę. Proporcje ciała określano przez kanony, a proporcje architektury przez porządki architektoniczne. Starożytni filozofowie uważali, że ciało ludzkie jest idealne i można je wykorzystać do tworzenia najdoskonalszych dzieł sztuki. Pierwszym autorem kanonu ludzkich proporcji był rzymski architekt, konstruktor – Witruwiusz. Dzięki opisom znajdującym się w dziele pt. „De Architectura libri X” można z detalami odtworzyć antyczne budowle, które nie zachowały się do naszych czasów. Autor w swoim dziele przedstawił problemy natury technicznej, konstrukcyjnej i estetycznej związane z architekturą i inżynierią. Opisał greckie i rzymskie porządki architektoniczne, typy świątyń, budynków oraz fortyfikacje obronne i akwedukty. 

Jedna linia

Firma Lamborghini w 2014 roku obchodziła złoty jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia. Wyjątkowa rocznica wymagała wyjątkowej konstrukcji samochodu. Nowe Lamborghini VENENO jest najszybsze, najmocniejsze i prawdopodobnie najbardziej innowacyjne ze wszystkich modeli. Nowoczesny pojazd dobrze czuje się na torze wyścigowym oraz w ruchu miejskim.

VENENO - narowiste metalowe zwierzę (agresywny byk, który w 1914 roku śmiertelnie ranił podczas corridy torreadora Jose Sancheza Rodriqueza) posiada nadwozie wykonane z włókien węglowych, potężne skrzydła, wloty powietrza, mocno zarysowane nadkola i dyfuzor rodem z Formuły 1. Nie ma tu jednak mowy o wyścigowych standardach – funkcjonalna sportowa sylwetka samochodu nie oznacza rezygnacji z wysmakowanych kształtów, kolorów, wersji wyposażenia. 

28 sierpnia 2015

Innowacyjna organizacja

Chcemy tego, czy nie, istnieją innowacje, które definiuje się, jako nowe lub znacznie ulepszone rozwiązania, stymulujące zmiany i rozwój organizacji. Taka zmiana jest rezultatem wdrożenia w praktycznej działalności firmy nowych metod organizacji jej miejsc pracy oraz relacji z otoczeniem. Z reguły mówiąc o innowacjach myślimy, że gwarancją sukcesu jest nowy produkt/usługa. Tymczasem nowy wyrób jest efektem skomplikowanych zmian organizacyjnych, zmian stylów kierowania i zarządzania. W grę wchodzą także nowe zasady doskonalenia personelu. Metody podnoszenia kwalifikacji i ustawicznego szkolenia. Procedury dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Do innowacji organizacyjnych możemy zaliczyć nowoczesne struktury organizacyjne, nowatorskie sposoby planowania i realizacji zadań, przełomowe metody i procedury działania. Proces podejmowania kluczowych decyzji.

27 sierpnia 2015

Innowacyjny produkt

Pierwsze skojarzenie na temat innowacji dotyczy produktu/usługi. Uważamy, że nowy odbiornik telewizyjny, nowy komputer, czy nowy telefon są innowacjami. Inaczej jest w rzeczywistości. Każdy z wymienionych produktów może wykorzystywać nowe technologie, może być zbudowany z nowych lub znacznie zmodernizowanych podzespołów, ale może nie posiadać istotnych ulepszeń i o takim produkcie nie możemy mówić, że jest innowacją.

Oczekujemy i domagamy się innowacji. Uważamy, że każdy kolejny nabywany produkt powinien być nowością. Producenci spełniają te oczekiwania i dostarczają nam nowe, lub bardziej udoskonalone produkty, które posiadają nowe parametry techniczne, są zbudowane z nowych komponentów lub materiałów i posiadają nowe funkcjonalności.

O takich produktach będziemy pisać na stronie YellowInn.pl. Będziemy przedstawiać przykłady zastępowania istniejących materiałów, nowymi komponentami o lepszych parametrach. Będziemy pisać o nowych i starych urządzeniach z nowymi funkcjami. Będziemy mówić o roli sieci bezprzewodowej, o aparacie fotograficznym w telefonie komórkowym, o energooszczędnej pralce, o usługach video ...

24 sierpnia 2015

Ekspresja w modzie

Ubranie wyraża człowieka. Potrzeba kilku sekund, aby już na wstępie ocenić rozmówcę, wysłać niewerbalny sygnał do odbiorcy. To, czy dobrze wyglądamy ma wpływ na nasze nastawienie do świata. Tak, jak w architekturze tworzy się konstrukcje, tak w modzie liczy się spójność, forma przekazu, kreatywność, często luksus i dobry smak. Moda to biznes, napędzany chęcią zaistnienia, wprowadzania zmian, fascynacją, tym co piękne. Interes, związany z fotografią i reklamą, otwarty na nowości i innowacje w przekazie, sposobach dotarcia do odbiorcy.

W celu kreowania wyglądu powstają nowe zawody takie, jak stylista, personal shopper. Istnieją programy, służące przedstawianiu trendów w modzie, ale co najważniejsze wskazaniu elementów indywidualnego, podkreślającego osobowość stylu.

Na potrzeby mody tworzone są  nowe kierunki  na uniwersytetach takie, jak komunikacja w modzie, kultura mody, projektowanie. Zakładane są szkoły dla projektantów, instytuty dizajnu, które rozszerzają wiedzę z zakresu sztuki.

21 sierpnia 2015

Zmiana struktury w innowacjach

Od czego zależy powodzenie przedsiębiorstw innowacyjnych? Najprostsza odpowiedź brzmi, że od ich struktur organizacyjnych. Od kształtu komórek organizacyjnych, liczby połączeń, liczby personelu oraz zadań, które realizuje. W praktyce okazuje się, że większość prowadzonych zmian strukturalnych właśnie na tym polega, tzn. na łączeniu, przesuwaniu lub likwidacji wybranych komórek organizacyjnych. Każda restrukturyzacja pociąga za sobą zmiany strukturalne. Można powiedzieć, że nie wyobrażamy sobie „zmiany” bez zmiany struktury.

Tymczasem sukces firmy nie zależy od kształtu struktury organizacyjnej lecz od sposobu podejmowania decyzji i to nie tylko przez kierownictwo, ale także przez cały personel firmy. Uświadomienie sobie tego faktu powoduje, że kierunek restrukturyzacji w przedsięwzięciach innowacyjnych może przebiegać zgoła inaczej.

Oda do radości … w innowacjach

Osiąganie pozytywnych rezultatów daje poczucie radości. Można powiedzieć, że dowody uznania, dobre oceny i opinie przekazują nam sygnały, że to co robimy jest właściwe. Oznacza to, że wykonywanie rzeczy pożytecznych daje poczucie spełnienia i szczęścia, którego szukamy i stale tęsknimy za nim. 

Wysoko w górach, w małej bawarskiej osadzie nastroje mieszkańców od kilku lat nie były dobre. W miasteczku panowała frustracja i zniechęcenie z powodu braku pracy. Szukano intensywnie zajęcia, aby owocnie spędzić czas, którego było coraz więcej. Cześć mieszkańców zajęła się haftem. Wyszywano serwety, ozdabiano obrusy, dekorowano ubrania. Pracę wykonywano zamykając się w domach, bez kontaktów z otoczeniem. Tylko jedna kobieta wyszła z produktem na zewnątrz. Wykonała proporzec reprezentacji Niemiec w piłce nożnej i …. wzbudziła podziw oraz zainteresowanie klientów.