Design Thinking dla firm

31 grudnia 2015

Źródła innowacji

Innowacja to ciągłe poszukiwanie nowego i lepszego sposobu działania. Przedsiębiorczość potrzebuje innowacji, aby czerpać z niej korzyści. Znaczna część naszego współczesnego świata jest oparta na innowacjach, które powstały w przeszłości, a teraz dostarczają nam nowych, przełomowych wartości. Gdzie znajdują się symptomy współczesnych innowacji i jak ich szukać?
P. F. Drucker jest bezdyskusyjnym autorytetem w dziedzinie zarządzania, jest rownież twórcą koncepcji innowacji, które nadal są aktualne i ciągle inspirują. Według autora "Praktyki zarządzania" istnieje siedem źródeł innowacji, które pochodzą z obszaru przemysłu oraz społeczeństwa:

4 grudnia 2015

Cyberprzestrzeń po polsku

Mimo pewnego wyraźnego postępu nadal postrzegamy Internet głównie z technicznego punktu widzenia, upraszczając jego szerokie znaczenie w innych dziedzinach życia. Tymczasem Internet może stać się narzędziem w poszukiwaniu, poznaniu i rozwoju wartości o wiele bogatszych od tych zwykłych technicznych. 

Nasze oczekiwania wobec cyfryzacji i Internetu nie są określone. Zamknięte w ramy. Uważamy błędnie, że w przyszłości Internet może rozwiązać za nas wszystkie podstawowe problemy. (Może odczytać licznik pomiaru wody, wykonać analizę jej zużycia i zapłacić za fakturę.) Nie wiemy tak naprawdę, ile potencjalny użytkownik Internetu musi posiadać umiejętności technicznych, aby włączyć komputer i poruszać się w sieci. Wiemy za to, że nie musi być inżynierem. Nie musi znać podstaw budowy komputera, ani zasad jego programowania. W Polsce umiejętności informatyczne mierzy się wskaźnikami sprawności przesyłania wiadomości, korzystania ze sklepów internetowych, słuchania radia i oglądania telewizji.

8 listopada 2015

Krzesło, znak czasu

Żaden mebel nie przyciąga takiej uwagi architektów oraz artystów jak ... krzesło. Może dlatego, że jest ono repliką kształtu ludzkiego ciała, że posiada "ramiona, nogi i plecy". Od pewnego czasu krzesło przestało być zwykłym przedmiotem codziennego użytku. Weszło do strefy sztuki i odgrywa kluczową rolę w architekturze i dizajnie jako obiekt eksperymentu, bodziec do ciągłego rozwoju. 

Krzesła są jednymi z najstarszych i najbardziej prestiżowych mebli w branży meblarskiej. Lata dużego rozwoju siedziska przeżywały w XVII i XVIII wieku. W XIX wieku ....

Początek XX wieku to okres szkoły Bauhaus, w której powstało wiele ciekawych krzeseł. Przykładem mebla z tamtego czasu jest fotel Barcelona z podnóżkiem według projektu Ludwiga Mies Van Der Rohego. Nie można też nie wspomnieć o Franku Lloydzie Wrighcie, który projektował obiekty architektoniczne o różnych funkcjach, do których tworzył oświetlenie oraz meble, wśród których znajdują się monumentalne, drewniane ... krzesła.

13 października 2015

Myślenie projektowe

Projektowanie nie należy do najłatwiejszych czynności w zarządzaniu. Dotychczasowe liniowe podejście do procesu z podziałem na czynności, które należy zrealizować, aby dotrzeć do końca projektu powoduje stres i odrzucenie. Nie każdy uczestnik projektu może czuć się komfortowo. Mimo podziału ról (stanowisk) w standardowym zespole, praca według sformalizowanych reguł jest stresująca i nie należy do przyjemności. Wszystkim, łącznie z kierownikiem projektu wydaje się, że nie posiadają wymaganych kompetencji i doświadczenia, aby pracować w projekcie. Duże firmy nie mogą liczyć na szczęście i przypadek w czasie projektowania, dlatego od wielu lat stosują "myślenie projektowe - design thinking", które powoduje, że proces staje się przewidywalny, dynamiczny oraz wykorzystuje potencjał zespołu projektowego.

29 września 2015

Rysunek w biznesie

Z historii wynalazków dowiadujemy się, że wiele twórczych pomysłów zaczynało się od niewielkich szkiców. Galileusz, T. Jefferson, M. Faraday, T. Edisson rozwiązywali problemy "notując" kreski, koła, teksty opisu na kartce papieru.

Rysowanie ma znaczenie i może odgrywać ważną rolę w procesie kreatywnego myślenia i w biznesie. Rysując, można rozwiązywać problemy. Tworzyć nowe produkty.

Betty Edwards, autorka rewelacyjnego poradnika rysowania - "Rysunek. Odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu" - od wielu lat uczy menedżerów oraz pracowników, zajmujących się projektami umiejętności rysowania, które mogą później wykorzystać na potrzeby rozwiązywania problemów w firmie.

24 września 2015

Wprowadzać innowacje, czy nie


Innowacje mogą nie osiągnąć spodziewanego efektu, ponieważ przedsiębiorstwo, które realizuje działalność innowacyjną nie posiada możliwości do jej realizacji.

Zdolność firmy do innowacji określają posiadane zasoby, procesy i wartości, które równocześnie precyzują co organizacja może robić, a czego nie.

Zasoby są najlepiej widoczne w strukturze umiejętności. Posiadane zasoby widać gołym okiem i można je zmierzyć. Do zasobów firmy można zaliczyć personel, sprzęt, technologie, informacje, finanse.
Specjaliści podkreślają znaczenie kadry kierowniczej, ponieważ od ich wiedzy i doświadczenia zależy, czy rozpoczęta działalność innowacyjna odniesie planowany sukces.

12 września 2015

Innowacyjne modele biznesowe


Przedsiębiorstwa komercjalizują nowe idee wykorzystując w tym celu modele biznesowe. Ten sam pomysł wdrożony przez dwa różne modele może przynieść odmienne efekty.

Od lat osiemdziesiątych XX wieku modele biznesowe są powszechnie stosowane jako sposób opisu działalności firmy i stanowią punkt wyjścia w dyskusjach na temat działalności innowacyjnej. Aby zrozumieć rolę modelu biznesowego w firmie należy podkreślić jego funkcję. Model to system założeń, pojęć i zależności między nimi, który pozwala opisać działalność firmy. Jednocześnie, model tworzy zrozumiały język, ułatwiający tworzenie innowacji oraz służy jako platforma w procesie podejmowania decyzji, gdzie wszystkie najważniejsze informacje na temat sposobu funkcjonowania firmy znajdują się w jednym miejscu.

6 września 2015

Postęp w innowacjach


Mimo, że istnieją obfite źródła finansowania, swobodny dostęp do technologii, to polskie przedsiębiorstwa nie są innowacyjne w Europie i na świecie. Nadal dominuje model zdobywania przewagi konkurencyjnej, który polega na obniżaniu kosztów produkcji, zamiast na tworzeniu przełomowych innowacji. 

Posiadając potencjał można rozwijać działalność innowacyjną, zdobywać nowe rynki lub konkurować na starych.

Polski rynek charakteryzuje się dużym popytem na innowacje. Rośnie także powoli innowacyjność polskich przedsiębiorstw oraz uczelni. Dużo się mówi i coraz więcej robi na temat innowacji. Nie tylko instytucje odpowiedzialne za innowacje są zainteresowane ich rozwojem. Nowościami interesują się twórcy indywidualni. Zaczynamy rozumieć, że na innowacyjność polskiej gospodarki składa się potencjał nie tylko ośrodków badawczo – rozwojowych, przedsiębiorstw, ale również kreatywność indywidualna personelu. 

Innowacyjny proces


Innowacja procesu powstaje przede wszystkim w toku produkcji i dostawy, ale obejmować może również ulepszone metody. Ogólnie proces definiowany jest jako ciąg zmian, które zachodzą jedna po drugiej. Każdy kolejny stan spowodowany jest przez zmianę poprzedniego stanu, lub pod wpływem otoczenia. W nowości procesu mieszczą się wszystkie zmiany technologii, oprogramowania, oprzyrządowania, które przynoszą wielostronne korzyści dla ich użytkowników. Nowatorskie procesy powstają z reguły w związku z wdrożeniem do produkcji nowego produktu, ale nowe procesy wprowadza się również w celu obniżenia kosztów produkcji, podniesienia jakości produktów/usług.

30 sierpnia 2015

Proporcja w sztuce

Od kilkunastu lat towarzyszy nam w życiu codziennym telefon komórkowy. Czy ktoś zastanawiał się nad jego proporcją?

Już w starożytności zajmowano się problemem proporcji w życiu i sztuce. Analizowano rolę części w całości. Uważano, że harmonia zachodzi tylko wtedy, gdy występuje składnik nadrzędny - relacja. Twierdzono, że wszystko co dobre jest piękne, przy czym zależy to od poziomu odniesienia. Bez proporcji sztuka nie istnieje. Jeżeli nie zachowamy harmonii, nic co stworzymy nie będzie piękne. 

W czasach antycznych sztuka nastawiona była na człowieka jako głównego odbiorcę. Proporcje ciała określano przez kanony, a proporcje architektury przez porządki architektoniczne. Starożytni filozofowie uważali, że ciało ludzkie jest idealne i można je wykorzystać do tworzenia najdoskonalszych dzieł sztuki. Pierwszym autorem kanonu ludzkich proporcji był rzymski architekt, konstruktor – Witruwiusz. Dzięki opisom znajdującym się w dziele pt. „De Architectura libri X” można z detalami odtworzyć antyczne budowle, które nie zachowały się do naszych czasów. Autor w swoim dziele przedstawił problemy natury technicznej, konstrukcyjnej i estetycznej związane z architekturą i inżynierią. Opisał greckie i rzymskie porządki architektoniczne, typy świątyń, budynków oraz fortyfikacje obronne i akwedukty. 

Jedna linia

Firma Lamborghini w 2014 roku obchodziła złoty jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia. Wyjątkowa rocznica wymagała wyjątkowej konstrukcji samochodu. Nowe Lamborghini VENENO jest najszybsze, najmocniejsze i prawdopodobnie najbardziej innowacyjne ze wszystkich modeli. Nowoczesny pojazd dobrze czuje się na torze wyścigowym oraz w ruchu miejskim.

VENENO - narowiste metalowe zwierzę (agresywny byk, który w 1914 roku śmiertelnie ranił podczas corridy torreadora Jose Sancheza Rodriqueza) posiada nadwozie wykonane z włókien węglowych, potężne skrzydła, wloty powietrza, mocno zarysowane nadkola i dyfuzor rodem z Formuły 1. Nie ma tu jednak mowy o wyścigowych standardach – funkcjonalna sportowa sylwetka samochodu nie oznacza rezygnacji z wysmakowanych kształtów, kolorów, wersji wyposażenia. 

28 sierpnia 2015

Innowacyjna organizacja

Chcemy tego, czy nie, istnieją innowacje, które definiuje się, jako nowe lub znacznie ulepszone rozwiązania, stymulujące zmiany i rozwój organizacji. Taka zmiana jest rezultatem wdrożenia w praktycznej działalności firmy nowych metod organizacji jej miejsc pracy oraz relacji z otoczeniem. Z reguły mówiąc o innowacjach myślimy, że gwarancją sukcesu jest nowy produkt/usługa. Tymczasem nowy wyrób jest efektem skomplikowanych zmian organizacyjnych, zmian stylów kierowania i zarządzania. W grę wchodzą także nowe zasady doskonalenia personelu. Metody podnoszenia kwalifikacji i ustawicznego szkolenia. Procedury dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Do innowacji organizacyjnych możemy zaliczyć nowoczesne struktury organizacyjne, nowatorskie sposoby planowania i realizacji zadań, przełomowe metody i procedury działania. Proces podejmowania kluczowych decyzji.

27 sierpnia 2015

Innowacyjny produkt

Pierwsze skojarzenie na temat innowacji dotyczy produktu/usługi. Uważamy, że nowy odbiornik telewizyjny, nowy komputer, czy nowy telefon są innowacjami. Inaczej jest w rzeczywistości. Każdy z wymienionych produktów może wykorzystywać nowe technologie, może być zbudowany z nowych lub znacznie zmodernizowanych podzespołów, ale może nie posiadać istotnych ulepszeń i o takim produkcie nie możemy mówić, że jest innowacją.

Oczekujemy i domagamy się innowacji. Uważamy, że każdy kolejny nabywany produkt powinien być nowością. Producenci spełniają te oczekiwania i dostarczają nam nowe, lub bardziej udoskonalone produkty, które posiadają nowe parametry techniczne, są zbudowane z nowych komponentów lub materiałów i posiadają nowe funkcjonalności.

O takich produktach będziemy pisać na stronie YellowInn.pl. Będziemy przedstawiać przykłady zastępowania istniejących materiałów, nowymi komponentami o lepszych parametrach. Będziemy pisać o nowych i starych urządzeniach z nowymi funkcjami. Będziemy mówić o roli sieci bezprzewodowej, o aparacie fotograficznym w telefonie komórkowym, o energooszczędnej pralce, o usługach video ...

24 sierpnia 2015

Ekspresja w modzie

Ubranie wyraża człowieka. Potrzeba kilku sekund, aby już na wstępie ocenić rozmówcę, wysłać niewerbalny sygnał do odbiorcy. To, czy dobrze wyglądamy ma wpływ na nasze nastawienie do świata. Tak, jak w architekturze tworzy się konstrukcje, tak w modzie liczy się spójność, forma przekazu, kreatywność, często luksus i dobry smak. Moda to biznes, napędzany chęcią zaistnienia, wprowadzania zmian, fascynacją, tym co piękne. Interes, związany z fotografią i reklamą, otwarty na nowości i innowacje w przekazie, sposobach dotarcia do odbiorcy.

W celu kreowania wyglądu powstają nowe zawody takie, jak stylista, personal shopper. Istnieją programy, służące przedstawianiu trendów w modzie, ale co najważniejsze wskazaniu elementów indywidualnego, podkreślającego osobowość stylu.

Na potrzeby mody tworzone są  nowe kierunki  na uniwersytetach takie, jak komunikacja w modzie, kultura mody, projektowanie. Zakładane są szkoły dla projektantów, instytuty dizajnu, które rozszerzają wiedzę z zakresu sztuki.

21 sierpnia 2015

Zmiana struktury w innowacjach

Od czego zależy powodzenie przedsiębiorstw innowacyjnych? Najprostsza odpowiedź brzmi, że od ich struktur organizacyjnych. Od kształtu komórek organizacyjnych, liczby połączeń, liczby personelu oraz zadań, które realizuje. W praktyce okazuje się, że większość prowadzonych zmian strukturalnych właśnie na tym polega, tzn. na łączeniu, przesuwaniu lub likwidacji wybranych komórek organizacyjnych. Każda restrukturyzacja pociąga za sobą zmiany strukturalne. Można powiedzieć, że nie wyobrażamy sobie „zmiany” bez zmiany struktury.

Tymczasem sukces firmy nie zależy od kształtu struktury organizacyjnej lecz od sposobu podejmowania decyzji i to nie tylko przez kierownictwo, ale także przez cały personel firmy. Uświadomienie sobie tego faktu powoduje, że kierunek restrukturyzacji w przedsięwzięciach innowacyjnych może przebiegać zgoła inaczej.

Oda do radości … w innowacjach

Osiąganie pozytywnych rezultatów daje poczucie radości. Można powiedzieć, że dowody uznania, dobre oceny i opinie przekazują nam sygnały, że to co robimy jest właściwe. Oznacza to, że wykonywanie rzeczy pożytecznych daje poczucie spełnienia i szczęścia, którego szukamy i stale tęsknimy za nim. 

Wysoko w górach, w małej bawarskiej osadzie nastroje mieszkańców od kilku lat nie były dobre. W miasteczku panowała frustracja i zniechęcenie z powodu braku pracy. Szukano intensywnie zajęcia, aby owocnie spędzić czas, którego było coraz więcej. Cześć mieszkańców zajęła się haftem. Wyszywano serwety, ozdabiano obrusy, dekorowano ubrania. Pracę wykonywano zamykając się w domach, bez kontaktów z otoczeniem. Tylko jedna kobieta wyszła z produktem na zewnątrz. Wykonała proporzec reprezentacji Niemiec w piłce nożnej i …. wzbudziła podziw oraz zainteresowanie klientów.