Design Thinking dla firm

28 czerwca 2019

State Street CIO Sparks Culture Change Around Problem-Solving


Over 18 months beginning in January 2017, 1,000 employees—including those from information technology, marketing and other parts of the business—were trained in the method. “It teaches people to listen differently and how to be innovative,” Mr. Shagoury said. “No one says ‘No.’ It’s almost like a support group.”

Design-thinking sessions taught employees how to focus on the entire client experience, which sometimes gets lost in product development.

27 czerwca 2019

How LEGO Run Design Sprints at ScaleLEGO is one of the first companies that implementing Design Sprints, at scale, across their organisation, which is kind of unbelievable considering that they are a company that produces physical products, not just digital ones.

21 czerwca 2019

Design thinking w CSR


Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowało infografikę poświęconą wykorzystaniu metody design thinking w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Materiał obrazuje proces i narzędzia wspierające biznes w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań tam, gdzie styka się on z wyzwaniami społecznymi czy ekologicznymi.

Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografika-design-thinking-csr/

21 stycznia 2019

Teraz Polska | Daniel Porada


Daniel Porada | ukończył Liceum Plastyczne w Rzeszowie, a następnie studia na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w Pracowni Plakatu u prof. P. Kunce. Po studiach pracował w branży reklamowej, gdzie stworzył dużo ciekawych projektów artystycznych, m.in.: plakat do filmu "Katyń" Andrzeja Wajdy. Niemniej jednak działając w tej branży, zwrócił się w kierunku malarstwa, które od dawna było jego pasją | Daniel Porada 

Daniel Porada, Dama z gronostajem 2017, olej na płótnie

Blaise (Błażej) Pascal


"Był raz człowiek, który mając lat dwanaście z kresek i kółek wyczarował matematykę; który mając szesnaście - ułożył traktat o stożkach najbardziej uczony ze wszystkich, jakie były znane od czasów starożytnych; który mając dziewiętnaście - sprowadził do działania maszyny umiejętność czysto rozumową; który mając lat dwadzieścia trzy - ustalił fakt ciężaru powietrza i unicestwił jeden z wielkich błędów dawnej fizyki: który w latach, w których inni zaczynają się niejako rodzić, przebiegłszy przez cały krąg ludzkich umiejętności dostrzegł ich nicość i zwrócił swoją myśl ku religii; który od tej chwili aż do śmierci w trzydziestym dziewiątym roku życia - zawsze cierpiący i słaby - utrwalił język Bossueta i Racine'a, dając w nim wzory zarówno doskonałej ironii, jak i najmocniej przekonującej argumentacji; który wreszcie - w krótkich przerwach między cierpieniem a cierpieniem - rozwiązał dla rozrywki jedno z najbardziej zawiłych zagadnień geometrii i rzucił na papier myśli tyleż Boże co człowiecze. Ten druzgocący geniusz zwał się Błażej Pascal".

12 października 2018

Ile powinien kosztować nowy produkt?


Wprowadzanie nowego produktu na rynek to długotrwały i skomplikowany proces. Jednym z istotnych jego elementów jest ustalenie ceny. Niestety często zdarza się, że wyzwanie to nie jest odpowiednio adresowane, a strategia monetyzacji jest rozważana dopiero wtedy, gdy produkt jest już gotowy do wprowadzenia na rynek.

aut. Przemysław Siuba

https://www.hbrp.pl/b/ile-powinien-kosztowac-nowy-produkt/PMBBz4Cm

2 października 2018


Beverly Rudkin Ingle, [2014], Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Wyd. Helion, Gliwice