14 kwietnia 2018

Teraz Polska_Kamil Łabanowicz, Bogusław Parucha, Parys Cybulski_audi


| audi | teraz bardziej wracamy do funkcji i odbiegamy od formy, dlatego że w dzisiejszych czasach jest duże zapotrzebowanie na funkcje. Nie znaczy to, że formy nie ma, jej już się po prostu nauczyliśmy | samochody elektryczne i autonomiczne to jest funkcja, my musimy opakować je atrakcyjną formą. Ta forma musi być wyraźnie widoczna na ulicy, musi „sprzedawać” te samochody | nie musimy wymyślać i tworzyć funkcji na nowo. Ona pozostaje taka sama, inna może być forma, bo technologia pozwala na zupełnie inny sposób zrobienia tej samej rzeczy | najważniejsze są proporcje, od nich zaczynamy | ważne, żeby samochód móc wytłumaczyć jednym zdaniem. Jeśli jego wyjątkowość jesteśmy w stanie opisać paroma słowami, wtedy możemy pójść bardziej w szczegóły | kamil łabanowicz_bogusław parucha_parys cybulski | audi |

http://natemat.pl/235435,jak-sie-tworzy-samochod-projektanci-o-kulisach-swojej-pracy

13 kwietnia 2018

How to Win Over a Boss Who Just Doesn’t Seem to Like You?


| most people have had a boss they struggled to get along with | maybe the manager didn’t seem to trust you or wasn’t impressed with your performance | while you may be tempted to blame the situation on your difficult boss, most often a mismatch like this happens when expectations aren’t aligned | get the relationship back on track by clarifying what your boss expects from you. Ask direct questions like, “What are your priorities for me?” and “What criteria should I take into account when making decisions?” And find out how your boss prefers to work with you, including how often you two should meet and when they expect you to be reachable by email and phone. Knowing these expectations now could save you headaches in the future |

https://hbr.org/2017/12/how-to-win-over-a-boss-who-just-doesnt-seem-to-like-you?utm_medium=email&utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=mtod&referral=00203&deliveryName=DM4093

10 kwietnia 2018

CRASH Mondays № 14: Customer Experience


| Customer Experience, to suma wszystkich przeżyć, doświadczeń, emocji jakie ma Klient w kontakcie z daną marką czy produktem | budowanie pozytywnych doświadczeń Klienta nie jest jednak takie proste | strategia działań w CEM (Customer Experience Marketing) obejmuje budowanie zaangażowania wśród pracowników i ich stałe uświadamianie w zakresie pro-klienckiej postawy, tworzenie wiarygodnej marki, tworzenie mapy podróży Klienta (Customer Journey), a wreszcie pomiar efektów | w takie działania powinna być zaangażowana cała firma | na ostatnim spotkaniu CRASH Mondays poruszano niektóre z aspektów tych działań w zderzeniu z teorią i praktyką | prelegenci: Krzysztof Ożóg || Fuzers Service Design | Anna Ledwoń || More Bananas | Kasia Brożyna | Jan Binczyk || G2A.COM |

9 kwietnia 2018

What Is Validation?


| is the process of gathering evidence and learning around business ideas through experimentation and user testing, in order to make faster, informed, de-risked decisions | STEP 1 - define your focus, what are we validating? | STEP 2 - map out your assumptions, prioritize the most critical ones and convert them into hypothesis ready to be tested | STEP 3 - choose and design the relevant experiments to test your hypothese |

https://www.boardofinnovation.com/validation-prototyping-testing/?utm_campaign=Newsletter%20Subscription%20Campaign&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=61943396&_hsenc=p2ANqtz-9E-6uSQZ8ttcx9m4Cc9mPX-8bR8PTyRs1RPyNoz0SW8d9gHJbei3c7MPIwvhC_jUps7-l-iO5n1xcCBXvVcvf5driF_Q&_hsmi=61943396

6 kwietnia 2018

What Is The Impact of a CEO on The Design Thinking Process?


| CEOs are the role models inside of an organization. If they are open-minded about innovation and communicate the importance of ideas inside micro-communities, people are going to come forward and share their thoughts, how to make things more efficient, or share ideas in a whole new way | the best possibility is for when they can also run the innovation challenges themselves | a crucial point is to find the needed resources to move forward in the innovation process | "true innovators will find a way to work with whatever few resources they have" |

5 kwietnia 2018

Czy ko-kreacja to metoda rozwoju firmy?


| ko-kreacja to metoda tworzenia silnych zespołów, które wspólnie tworzą wartość | jest to pomoc w zmianie dotychczasowego sposobu pracy poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowego procesu | ko-kreacja to tworzenie wartości z klientem, czyli „z naszym użytkownikiem, ale nadal dla niego” | w czasie warsztatów grupa musi podzielić się zadaniami i nauczyć się wspólnie rozwiązywać problemy | efekt? Na otwarciu IKEA Lublin pojawiło się ponad 20 tysięcy osób |

https://fuzers.com/pl/realizacje/ko-kreacja-otwarcie-nowego-sklepu-ikea-lublinie/

4 kwietnia 2018

How Can You Spread Design Thinking in Large Organizations?


| don’t waste time with non-believers, you will never reach everyone | focus investments into projects that are staffed to succeed | start small, but be bold | finding your own path takes time and experimentation | embrace and support your first followers; they will make the movement with you |

https://medium.com/@idean/spreading-design-thinking-in-large-organizations-8927d5f633f