Design Thinking dla firm

21 stycznia 2019

Teraz Polska | Daniel Porada


Daniel Porada | ukończył Liceum Plastyczne w Rzeszowie, a następnie studia na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w Pracowni Plakatu u prof. P. Kunce. Po studiach pracował w branży reklamowej, gdzie stworzył dużo ciekawych projektów artystycznych, m.in.: plakat do filmu "Katyń" Andrzeja Wajdy. Niemniej jednak działając w tej branży, zwrócił się w kierunku malarstwa, które od dawna było jego pasją | Daniel Porada 

Daniel Porada, Dama z gronostajem 2017, olej na płótnie

Blaise (Błażej) Pascal


"Był raz człowiek, który mając lat dwanaście z kresek i kółek wyczarował matematykę; który mając szesnaście - ułożył traktat o stożkach najbardziej uczony ze wszystkich, jakie były znane od czasów starożytnych; który mając dziewiętnaście - sprowadził do działania maszyny umiejętność czysto rozumową; który mając lat dwadzieścia trzy - ustalił fakt ciężaru powietrza i unicestwił jeden z wielkich błędów dawnej fizyki: który w latach, w których inni zaczynają się niejako rodzić, przebiegłszy przez cały krąg ludzkich umiejętności dostrzegł ich nicość i zwrócił swoją myśl ku religii; który od tej chwili aż do śmierci w trzydziestym dziewiątym roku życia - zawsze cierpiący i słaby - utrwalił język Bossueta i Racine'a, dając w nim wzory zarówno doskonałej ironii, jak i najmocniej przekonującej argumentacji; który wreszcie - w krótkich przerwach między cierpieniem a cierpieniem - rozwiązał dla rozrywki jedno z najbardziej zawiłych zagadnień geometrii i rzucił na papier myśli tyleż Boże co człowiecze. Ten druzgocący geniusz zwał się Błażej Pascal".

12 października 2018

Ile powinien kosztować nowy produkt?


Wprowadzanie nowego produktu na rynek to długotrwały i skomplikowany proces. Jednym z istotnych jego elementów jest ustalenie ceny. Niestety często zdarza się, że wyzwanie to nie jest odpowiednio adresowane, a strategia monetyzacji jest rozważana dopiero wtedy, gdy produkt jest już gotowy do wprowadzenia na rynek.

aut. Przemysław Siuba

https://www.hbrp.pl/b/ile-powinien-kosztowac-nowy-produkt/PMBBz4Cm

2 października 2018


Beverly Rudkin Ingle, [2014], Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Wyd. Helion, Gliwice

25 września 2018

4 Signs an Executive Isn’t Ready for Coaching


Not every executive will benefit from working with a coach. And if you’re the person who decides which company leaders get to work with an outside expert, you want to spend your budget wisely. To assess whether a struggling leader is ready for coaching, watch for a few red flags. First, be wary of an executive who always has an excuse when things go wrong. Coaching requires self-awareness and introspection so someone who consistently blames external factors for their problems may not be a great choice. Second, think carefully about a leader who favors quick-fix tactics. The best candidates for coaching are willing to challenge their assumptions and beliefs about how to get things done. And third, beware of managers who delay the start of coaching to “do more research” or “find the right person.” It may be a sign that they're just not ready to confront their issues.

https://hbr.org/2018/07/4-signs-an-executive-isnt-ready-for-coaching?utm_medium=email&utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=mtod_not_activesubs&referral=00203&deliveryName=DM14876

20 lipca 2018

How to Respond When You’re Put on the Spot in a Meeting


Paul Axtell | being put on the spot during a meeting can be an unwelcome surprise | but if you’re prepared to speak up and say something useful, you can turn it into an opportunity to show your expertise | before your next meeting, look through the agenda and write some notes about questions you have and any points you might raise | if you’re called on in the meeting, speak slowly and confidently, and introduce your comments with some context so that colleagues know where you are headed | of course, if someone asks you a question that catches you off guard, don’t be afraid to say you don’t know the answer | practice some simple responses for these moments: “I don’t have that information, but I will get it to you by 1 PM.” And always end by asking, “Did I answer your question?” | Paul Axtell

https://hbr.org/2018/04/how-to-respond-when-youre-put-on-the-spot-in-a-meeting?utm_medium=email&utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=mtod_not_activesubs&referral=00203&deliveryName=DM10299

17 lipca 2018

Why Design Thinking Won't Solve All Your Innovation Problems


Amantha Imber | Design thinking won't create a culture for innovation | Design thinking won't provide you with time and a budget | Design thinking won't provide you with an innovation strategy | Design thinking won't disruption-proof your business | Design thinking won't motivate your staff to innovate | Amantha Imber

fot. Komnata podróżnika_Tomasz Sętowski_olej na płótnie

https://www.entrepreneur.com/article/316123